Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, БНБолгар Улсын Элчин Сайдын яамны байр

Нээлттэй ажлын байрууд

2018-09-20
Хүний нөөц, бүртгэлийн ажилтан /уурхайд/

-Техникийн цаг ашиглалт болон хүний нөөцийн бүртгэл үнэн зөв хөтлөх, архивлах
-Албан бичиг боловсруулах
-Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан бусад үүргүүд

2018-09-20
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХЭЛТСИЙН ЗАХИРАЛ

Компанийг шаардлага хангасан, чадварлаг боловсон хүчнээр хангах, ажилтнуудыг сургаж хөгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээ ба цалин хөлсний зөв системийг бий болгох замаар ажилтнуудын сэтгэл хангалуун, тогтвор суурьшилтай ажиллах нөхцлийг бүрдүүлснээр байгууллагынхаа хөгжлийг дэмжих.
Ажилтан ажилд авах бодлогыг боловсруулан холбогдох дүрэм журмыг гаргах, Ажилтан, ажилчдын ажил эрхлэлттэй холбоотой харилцааг зохицуулах бүхий л бодлого, дүрэм журмыг санал болгох.
Хөдөлмөрийн тухай болон хөдөлмөр эрхлэлттэй холбоотой бүхий л хууль дүрэм, журмын тухай сайтар мэдлэгтэй байж зайлшгүй шаардлагатай стандартуудыг дагаж мөрдөх үйл ажиллагааг хянах.
Хүний нөөцийн орчин үеийн бодлого, төлөвлөлтийг аргуудыг судалж байгууллага дээрээ хэрэгжүүлж ажиллах,
Хүний нөөцийн талаар компанийн баримтлах бодлогын баримт бичгээр хангах, төгөлдөржүүлж боловсронгуй болгох, хэрэгжилтэнд хяналт тавих,
Зохистой хүний нөөцөөр хангах, ажилтнуудын ур чадварыг дээшлүүлж хөгжүүлэх төлөвлөгөө, төсөл, хөтөлбөрийг боловсруулж батлуулах, хэрэгжилтийг хангах, гүйцэтгэлийг тайлагнах,
Хүний нөөцийн тухай үнэн зөв, бодитой мэдээ, мэдээллээр компанийн удирдлага, ажилтнуудыг  хангах,

2018-09-20
Барилгын инженер /эмэгтэй/

Ажлын байрны тодохойлолтонд заасан үндсэн чиг үүргүүд

2018-09-19
Баяжуулахын оператор

Тоног төхөөрөмжинд, үйлдвэрийн процесст хяналт тавьж цэвэрлэгээ үйлчилгээ хийх

2018-09-17
УУЛЫН АШИГЛАЛТЫН ХЭЛТЭСТ ТАЛБАЙН МАСТЕР

Өдөр тутмын болон тодорхой хугацаат ажлын төлөвлөгөөний биелэлт болон холбогдох тайлан, мэдээ мэдээллийг удирдлагад тухай бүр гаргаж өгөх
Хөдөлмөрийн дотоод журам, Ажилтны ёс зүйн дүрэм, хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагааны журам, бусад журам, зааврын хэрэгжилтийг хэлтсийн ажилтнуудад хангуулж ажиллах
Бусад үйл ажиллагаа (Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлэх г.м)

2018-09-17
ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЭЛСЭН ЗАХИРАЛ

Компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хяналт тавих, бизнесийн стратегийн зорилгод хүрэх тогтолцоог боловсруулах, сайжруулах, хэрэгжүүлэх үндсэн үүрэгтэй.
ТУЗ-ын дарга, Гүйцэтгэх захирлын өгсөн чиглэлийн дагуу компанийн нэгжүүдийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах
Төсөв, санхүү, бизнес төлөвлөгөөний зорилтод хүрэх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх хөтөлбөр боловсруулах, зохион байгуулах
Бизнесийн стратегийг дэмжих богино болон урт хугацааны төлөвлөлт, төсвийг боловсруулах, хэрэгжүүлэх ажлыг хариуцах
Удирдлагын менежментэд зориулан гүйцэтгэлийн зорилтуудыг тодорхойлох, нөөц хуваарилалт, бодлогын үнэлгээ зэргийг хэрэгжүүлэх
Бизнесийн хамтрагчид, харилцагч байгууллагуудтай уулзалтад оролцож, компаний тухай үнэн зөв мэдээлэх, мэргэжлийн өндөр түвшинд харилцаа холбоотой байх
Бусад хэлтсийн даргуудтай нягт харилцаа холбоотой ажиллах
Мэргэжлийн ур чадвараасаа ажилтнуудтай хуваалцаж, зөвлөгөө өгөх
Ёс зүйн дүрмийг баримталж мэдээллийг чанд хадгалах

2018-09-17
Эдийн засагч - Хотын оффист ажиллах

Компанийн эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийг тооцоолон, ашигт ажиллагааны процессыг сайжруулах оновчтой мэдээллээр удирдлагуудыг хангах
Компанийн санхүүгийн бүртгэлийн процесс болон дансны төлөвлөгөөний шинэчлэл дээр саналаа оруулж хамтран ажиллах
Санхүүгийн тайлан, үйл ажиллагааны мэдээнд дүн шинжилгээ хийж холбогдох удирдлагад тайлагнах
Бизнесийн стратеги болон үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, төсөл хөтөлбөрүүд дээр холбогдох тооцоонуудыг хийж хамтран ажллах зөвлөх хэлбэрээр оролцох
Бэлэн мөнгөний орлого, зарлага өртөг зардалд тухайн хугацаанд нь тооцоо шинжилгээг хийж дүгнэлт гаргаж шууд удирдлагад танилцуулах
Төлөвлөгөө болон журам батлах коммистой хамтран ажиллах
Гадны компани болон судлаачдын холбогдох судалгаа шинжилгээ, онол загварын сүүлийн үеийн дэвшилтэт санааг өөрийн үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэх
Тодорхой хугацааны агшин бүрт үйл ажиллагаа болон санхүүгийн нарийвчилсан шинжилгээ хийж дүгнэлт санал зөвлөмж гаргах.
Компанийн санхүүгийн дунд, урт хугацааны төлөвлөгөөг боловсруулж зорилго, зорилтыг тодорхойлох.
Харилцагт хуулийн этгээдүүдэд эдийн засгийн тооцоололтой холбоотой мэдээ тайланг тухай бүрт нь гаргаж өгөх.
Бусад үүрэгт ажлууд.
 

2018-09-17
ХАБЭА-н ажилтан /Эрэгтэй/

Компанийн ХАБЭА бодлогыг хэрэгжүүлэх, хэрэгжилтэд хяналт тавих.

2018-09-17
Баяжуулах үйлдвэрийн механик инженер

Баяжуулах үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн хүчин чадлыг бүрэн ашиглаж найдвартай ажиллагааг хангах,   засварын ажлыг хуваарийн дагуу чанартай хийлгэх ажлыг зохион байгуулна. Тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын горимыг мөрдөж, хяналт тавьж ажиллана.

2018-09-17
БАЯЖУУЛАХ ҮЙЛДВЭРТ ЦАХИЛГААНЫ ИНЖЕНЕР

- Баяжуулах үйлдвэрийн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн хэвийн жигд ажиллагааг хангаж ажиллах, тоног төхөөрөмжүүдэд гарсан эвдрэл гэмтэлийг оношлож засварлах, эвдрэл гэмтэлээс урьдчилан сэргийлэх үзлэг шалгалт тогтмол хийж үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийг хэвийн ажиллуулах
- Сарын тайлан гаргах, сэлбэг материалд хяналт тавьж бичиг баримтын хөтлөлтийг тухай бүр хийх

2018-09-17
Ахлах нягтлан бодогч /УУРХАЙД/

Уурхайн өдөр тутмын санхүүгийн бүртгэлийг хүчин төгөлдөр анхан шатны баримтыг үндэслэн гүйцэтгэх, холбогдох тайланг бэлтгэж, тайлагнах;

2018-09-17
ТЕХНИК АШИГЛАЛТ ЗАСВАРЫН ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ИНЖЕНЕР

Уурхайн хүнд машин механизм, тоног төхөөрөмж, үйлчилгээний машин, техникийн бэлэн байлын коффициентыг 85%-аас дээш байлгахын тулд засварын хэсэг төлөвлөлтийн хэлтсийн үйл ажиллагааг холбож ажиллах

2018-09-17
MT86 Дампын оператор /Орон нутагт ажиллах/

-Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан ажил үүргийн дагуу

2018-09-12
Экскаваторын оператор

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан үндсэн ажил үүргүүдийг хийж гүйцэтгэнэ.

2018-09-14
Хүний нөөцийн мэргэжилтэн /АНГЛИ ХЭЛТЭЙ/

- Компаний нэгж хэлтсийн хүний нөөцийн бүрдүүлэлт сонгон  шалгаруултыг хариуцаж хурдан шуурхай хүн хүчээр хангаж ажиллах 

2018-09-13
Засварчин- Үйлдвэрийн мех/инженерээр шинэ төгсөгч

Үйлдвэрийн хэлтэсээс батлагдсан төлөвлөгөөт үзүүлэлтийн дагуу баяжуулах үйлдвэрийн техник тоног төхөөрөмжийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг хэвийн байлгаж хяналт тавьж засварлан ажиллана. Тоног төхөөрөмжийн хэвийн үйл ажиллагааг хангахын тулд хийгдэх засвар үйчилгээг чанарын өндөр түвшинд богино хугацаанд хийж гүйцэтгэнэ

2018-09-11
Ахлах эдийн засагч /Орон нутагт/

Компанийн өртөг зардал хянах, гүйцэтгэлийг шалгах, дүн шинжилгээ хийх, тайлагнах
Уурхайн техникийн бүртгэл хөтлөх, бүтээлийг тооцоог хөтлөх 
Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан бусад чиг үүргийн дагуу ажиллана

2018-09-12
ТЕХНИКИЙН АНГЛИ ХЭЛНИЙ ОРЧУУЛАГЧ \УУРХАЙД \

Гадаад мэргэжилтэнүүдэд мэргэжлийн төвшинд ярианы болон бичгийн орчуулгыг хийх
Хэлтсийн удирдлагаас өгсөн материалыг найруулга зүйн алдаагүй орчуулах
Хариуцсан хэлтсийн гадаад мэргэжилтний визийн мэдүүлэг, бүрдүүлэх материал, виз сунгах ажлуудыг гүйцэтгэх
Техникийн болон өдөр тутмын ажил үүргийн орчуулгуудыг алдаагүй гүйцэтгэх

2018-09-17
Баяжуулах үйлдвэрийн механик инженер

Баяжуулах үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн хүчин чадлыг бүрэн ашиглаж найдвартай ажиллагааг хангах,   засварын ажлыг хуваарийн дагуу чанартай хийлгэх ажлыг зохион байгуулна. Тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын горимыг мөрдөж, хяналт тавьж ажиллана.

2018-09-12
БАЯЖУУЛАХ ҮЙЛДВЭРТ ЦАХИЛГААНЧИН

Баяжуулах үйлдвэрийн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн хэвийн жигд ажиллагааг хангаж ажиллах, тоног төхөөрөмжүүдэд гарсан эвдрэл гэмтэлийг оношлож засварлах, эвдрэл гэмтэлээс урьдчилан сэргийлэх үзлэг шалгалт тогтмол хийх

2018-09-13
УУРХАЙД АЖИЛЛАХ ЭРҮҮЛ АХУЙЧ АЖИЛД АВНА

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хууль тогтоомж, стандартын дагуу байгууллагын аюулгүй ажиллагааны менежментийг боловсруулж хэрэгжүүлэх ба нийт ажилтны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг хангахад оршино.

2018-09-11
Барилгын инженер /эмэгтэй/

Ажлын байрны тодохойлолтонд заасан үндсэн чиг үүргүүд

2018-09-11
Баяжуулахын ээлжийн мастер

Өдөр тутам үйлдвэрийн цаг ашиглалт, засвар үйчилгээ болон үйлдвэрлэлийн талаар мэдээ хөтлөх
Хүдрийн агуулга, нийлүүлэлтийн талаар холбогдох хэлтэс албадын ажилчидтай харилцаж ажлын уялдан зохион байгуулж ажиллах
Лабораторийн үр дүнгээс хамааруулж технологийн процессыг болон соронзон сеператорын тохиргоог хийх
Урсгал болон төлөвлөгөөт засвар үйчилгээг чанарын өндөр түвшинд хурдан шуурхайн удирдан зохион байгуулж ажиллах
Төлөвлөгөөт үйлдвэрлэлийн цаг ашиглалт болон өндөр бүтээлтэйгээр явуулах
Ээлжийн эхэнд болон төгсгөлд тоног төхөөрөмжийн үзлэгийг тогтмол хийж шаадлагатай арга хэмжээг хурдан шуурхай авах
Үйлдвэрийн ажилчдын дунд эерэг уур амьсгал бий болгох нэгдсэн баг хамт олныг мэдлэг ур чадвараараа манлайлан ажлыг удирдан зохион байгуулах

2018-09-12
НАРИЙН БООВЧИН /УУРХАЙД/

-Ажлын байрны тодорхойлолтод заасны амт чанар сайтай талх, нарийн боов хийх
-Гал тогооны үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх, хамтран ажиллах 

2018-09-10
Баяжуулахын оператор

Тоног төхөөрөмжинд, үйлдвэрийн процесст хяналт тавьж цэвэрлэгээ үйлчилгээ хийх

2018-09-11
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

Компанийн үйл ажиллагааг удирдлагаас өгсөн чиглэлийн дагуу өөрийн эрх мэдлийн хүрээнд мэргэжлийн өндөр түвшинд удирдан төлөвлөх, зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх, үндэслэл бүхий санал дүгнэлт боловсруулах замаар Компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг оновчтой, зохион байгуулах, түргэн шуурхай зөв шийдэл гаргах
Нэгжүүдийн үйл ажиллагааг холбогдох хууль тогтоомж, компанийн дүрэм журмын дагуу явуулах, мэргэжлийн болон ёс зүйн хэм хэмжээг сахьж ажиллах
Өөрийн эрх хэмжээний хүрээнд аливаа үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх, шийдвэр гаргахдаа сонирхолын зөрчлөөс зайлс хийх, сонирхолын зөрчил үүсэж болохуй нөхцөл байдлын талаар шууд харъяалах удирдлагад мэдэгдэх,
Шийдвэр гаргах, шийдвэр гаргах ажиллагаад оролцохдоо холбогдох бүх мэдээллийг бүрэн судалж, шийдвэрийн үндэслэлд бүрэн итгэлтэй байх.
Компанийн удирдлагатай байгуулсан гэрээ контрактаар хүлээсэн үүрэг, компанийн ёс зүйн дүрмийг чанд баримталж аливаа мэдээллийн нууцлалыг чанд хадгалах. Өөрийн хувийн эрх ашигт нийцүүлэн ашиглахгүй байх.

Ажлын байрны зарууд

  1. Хүний нөөц, бүртгэлийн ажилтан /уурхайд/11 минут 6 секундын өмнө
  2. ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХЭЛТСИЙН ЗАХИРАЛ47 минут 15 секундын өмнө
  3. Барилгын инженер /эмэгтэй/1 цаг 55 минутын өмнө
  4. Баяжуулахын оператор9 сарын 19. 14:25
  5. УУЛЫН АШИГЛАЛТЫН ХЭЛТЭСТ ТАЛБАЙН МАСТЕР9 сарын 17. 11:04

Фэйсбүүк хуудас

Жиргээ

© Алтайн Хүдэр ХХК. 2006-2018 он

Монголын ажлын байрны цорын ганц вэбсайт.

Biznetwork.mn

Copyright © 2008-2018.