77117575
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, ХУД, 19 дүгээр хороолол, 3 дугаар хороо, Гоёо ХХК-ийн үйлдвэрийн байр

Нээлттэй ажлын байрууд

2018-09-18
ФОТО ЗУРГИЙН ДИЗАЙНЕР (гадаад борлуулалт)

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан ажил үүргүүд

2018-09-18
ХУДАЛДААНЫ ЗӨВЛӨХ (Цагийн ажилтан -Оюутан)

Хэрэглэгчдэд таашаагдсан үйлчилгээ үзүүлэх, зөвлөгөө өгөх
Үйлчилгээний стандартыг чанд мөрдөн хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх
Бараа бүтээгдэхүүнийг сурталчилан таниулах
Борлуулалтыг өсгөх
Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан бусад ажил үүргүүдийг гүйцэтгэх

2018-09-18
ХАРИЛЦААНЫ МЕНЕЖЕР (Хятад хэлтэй)

Салбарын борлуулалт, ашгийг хамгийн дээд түвшинд хүртэл өсгөх, салбарын үйл ажиллагааны ашигт ажиллагааг тасралтгүй нэмэгдүүлэх, маркетингийн хөтөлбөр, стратегийг нэвтрүүлэх, үйлчилгээний стандартыг чанд мөрдөн хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх, бараа бүтээгдэхүүнийг сурталчилан таниулах
Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан бусад ажил үүргүүд

2018-09-18
ХАРИЛЦААНЫ МЕНЕЖЕР (Англи хэлтэй)

Салбарын борлуулалт, ашгийг хамгийн дээд түвшинд хүртэл өсгөх, салбарын үйл ажиллагааны ашигт ажиллагааг тасралтгүй нэмэгдүүлэх, маркетингийн хөтөлбөр, стратегийг нэвтрүүлэх, үйлчилгээний стандартыг чанд мөрдөн хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх, бараа бүтээгдэхүүнийг сурталчилан таниулах
Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан бусад ажил үүргүүд

2018-09-18
ХУДАЛДААНЫ ЗӨВЛӨХ (Англи хэлтэй)

Хэрэглэгчдэд таашаагдсан үйлчилгээ үзүүлэх, зөвлөгөө өгөх
Үйлчилгээний стандартыг чанд мөрдөн хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх
Бараа бүтээгдэхүүнийг сурталчилан таниулах
Борлуулалтыг өсгөх
Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан бусад ажил үүргүүдийг гүйцэтгэх

2018-09-18
ДИЗАЙН ХӨГЖЛИЙН МЕНЕЖЕР (Англи хэлтэй)

Брэндийн бүтээгдэхүүний бодлого, имижид тохируулан эх загвар болон масс үйлдвэрлэлийн  төлөвлөгөө гаргах батлуулах


Гадаад болон дотоод дизайнерын коллекци гаргах үйл ажлуудыг зохион байгуулах;


Батлагдсан төлөвлөгөөний хэрэгжүүлтийг хянах, төсөвийн  гүйцэтгэлийг тайлагнах


Ажлын тайлан, төсвийн зарцуулалтыг албаны даргад улирал бүр, жилийн эцэст бичгээр шууд харьялагдах удирдлагуудад тайлагнах


Өрсөлдөгчдийн бүтээгдэхүүний талаарх судалгаа хийх, дүгнэлт гарган, цаашид баримтлах


Харьяалах албан тушаалтны ажил үүргийг хуваарилах, гүйцэтгэлийг хянах, дүгнэх, тайлагнах


Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан бусад ажил үүргүүд

2018-09-17
ХУДАЛДААНЫ ЗӨВЛӨХ (эмэгтэй)

Хэрэглэгчдэд таашаагдсан үйлчилгээ үзүүлэх, зөвлөгөө өгөх
Үйлчилгээний стандартыг чанд мөрдөн хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх
Бараа бүтээгдэхүүнийг сурталчилан таниулах
Борлуулалтыг өсгөх
Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан бусад ажил үүргүүдийг гүйцэтгэх

2018-09-12
СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН МЕНЕЖЕР (Маркетинг суурьтай)

Бүрдүүлэлтийн бодлогын дагуу шаардлагатай ажиллах хүчний сонгон шалгаруулалтын процессыг удирдах, зохион байгуулах
Сонгон шалгаруулалтын процесс хөгжүүлэх
Тестийн сан хөгжүүлэх
Шинэ ажилтан сонгон шалгаруулах

2018-09-12
ТООЦООНЫ НЯГТЛАН БОДОГЧ

Компанийн бүртгэл тайланг НББОУС, Санхүүгийн Тайлангийн Нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн стандарт болон Монгол Улсын холбогдох хууль, дүрэм, жумын дагуу үнэн зөв, алдаагүй бүртгэх ерөнхий нягтлан бодогчийн чиг үүргийг дэмжиж хамтарч ажиллана.

2018-09-11
ДОТООД ХАНГАМЖИЙН АЖИЛТАН

-Зах зээлийн өрсөлдөхүйц үнээр заасан хугацаанд захиалсан тоо хэмжээгээр бараа бүтээгдэхүүний худалдан авалт хийх
-Шаардлагатай үед гаалийн бүрдүүлэлт хийх
-Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан бусад ажил үүргүүд

2018-08-24
Ерөнхий технологич инженер

Чанарын хяналт, технологийн горимын мөрдөлтийг тавих тогтолцоог бий болгон ажиллах
Чанарын стандарт шаардлага хангасан сүлжмэл бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх процесст технологийг мөрдүүлэх, чанарын хяналт тавих
Чанар технологийг сайжруулах зорилгоор холбогдох журам зааврыг боловсруулан мөрдүүлэх
Шинээр үйлдвэрлэлд нэвтэрсэн түүхий эдээр үйлдвэрлэх технологийг үр өгөөжтэй хурдан шуурхай нэвтрүүлэх,мөрдүүлэх
Технологич инженерүүдийг шууд удирдлагаар хангаж, үйлдвэрлэлийн дамжлага бүрд технологийн горим, хяналтыг сайжруулах ажлыг төлөвлөж, гүйцэтгэнэ.

© Гоёо ХХК. 1993-2018 он

Монголын ажлын байрны цорын ганц вэбсайт.

Biznetwork.mn

Copyright © 2008-2018.