Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Наран Молл, Наран Трейд ХХК-ийн байр

Нээлттэй ажлын байрууд

2018-09-20
Гадаад харилцааны менежер

Гадаад зах зээлийн судалгаа шинжилгээ хийх, гадаадын харилцагчидтай харилцах, худалдааны гэрээ хэлэлцээр байгуулж үр ашигтай хамтын ажиллагааг төлөвлөх, зохион байгуулах, хянах гэх мэт

2018-09-19
"GRAND WINE" Төслийн удирдагч

- Наран Фүүдс ХХК-ийн Итали, Австралийн виноны "Grand wine" төсөлийн багийг удирдлагаар ханган ажиллах, өөрийн хариуцсан багийн бүтцийг төлөвлөх
- Төсөл бичих, хэрэгжилтийг хангах
- Байгууллагын борлуулалтын сувгийн борлуулалтын төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийг ханган ажиллах
- Наран Фүүдс ХХК ийн импортын виноны зах зээлд эзлэх хувийг нэмэгдүүлэх, брэндийг нутагшуулах ажлыг гардан гүйцэтгэх
- Импорт, гадаад харилцаа, татан авалттай холбоотой асуудлуудаар импортын албатай нягт уялдаатай ажиллах
- Борлуулалт, үлдэгдэл, татан авалтын мэдээллийг борлуулагч нэг бүрээр хянаж ажиллах
- Бусад

2018-09-19
Эвлүүлгийн найруулагч, Эвлүүлэгч

-Эфирт гарах нэвтрүүлгийн график, эвлүүлгийг чанарын өндөр түвшинд хийх.
-Нэвтрүүлгийн бичлэгийг редакторлох.

2018-09-19
Маркетингийн менежер

 

Сурталчилгаа, борлуулалтыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр харилцагчдыг тогтмол тэлэх 
Гэрээ хэлэлцээр хийх, албан бичиг боловсруулах, танилцуулах чадвартай байх,
Борлуулалтын хэлцэл хийх уулзалт зохион байгуулж, танилцуулга бэлтгэх, танилцуулах гэх мэт

2018-09-19
Маркетингийн албаны дарга

Телевизийн маркетингийн стратеги, медиа салбарын зорилго зорилтыг тодорхойлох, бодлого, төлөвлөгөө боловсруулах, батлуулах, хэрэгжилтэнд хяналт тавих, удирдан зохион байгуулах, контент маркетинг, зах зээлийн шинжилгээ судалгаа хийж телевизийн рейтингийг өсгөх тал дээр анхаарч ажиллах, нэвтрүүлгийн төсөл, танилцуулга боловсруулах, хэрэгжүүлэх, багийг удирдлагаар хангах гэх мэт

2018-09-12
Худалдааны зөвлөх /Эрэгтэй/

 Бүтээгдэхүүнийг үйлчилгээний өндөр түвшинд борлуулах

Хэрэглэгчдийн хэрэгцээ сонирхолд нийцсэн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг санал болгон, хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийг нэн тэргүүнд тавьж ажиллах
Хэрэглэгчдээс ирсэн санал хүсэлтийг түргэн шуурхай шийдвэрлэх, удирдлагад санал оруулах, мэдээлэл хүргэх
Бусад

2018-09-17
Зөөгч, бармэн

Албан тушаалын тодорхойлолтод заасан чиг үүргийн дагуу ажиллана.

2018-09-15
Барилгын инженер

Барилгын ажлын төлөвлөгөө боловсруулах, инженерийн бэлтгэл ажлыг гүйцэтгэх
Барилгын ажлын явц, ажлын гүйцэтгэлийн чанарт үе шатны хяналт тавих
Туслан гүйцэтгэгч компаниудын гэрээний гүйцэтгэл гаргах
Барилгын үйлдвэрлэлийн анхан шатны бичиг баримт боловсруулах
Зохиогчийн хяналтыг хэрэгжүүлэх
Барилга байгууламжийг техникийн комисст хүлээлгэн өгөх, холбогдох бичиг баримтыг бэлдэх
Шинээр төлөвлөж буй төслүүдтэй холбоотой тооцоо судалгаа хийх

2018-09-14
ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ -1

Компанийн бизнес төлөвлөгөөний тоон зорилт, жилийн төсөв, төлөвлөгөөг боловсруулах нэгтгэх, нэгдсэн төсөв, төлөвлөгөөний гүйцэтгэл, зарцуулалтад хяналт тавих, шинжилгээ хийх, тайлагнах
Компанийн санхүүгийн гүйцэтгэл, үйл ажиллагааны үр дүнд судалгаа, шинжилгээ хийх, хяналт тавих, тайлагнах, санал боловсруулах
Компанийн санхүү, татварын тайланг холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм, журмын дагуу тайлагнан, хөтлөх
Гадаад болон дотоод санхүүгийн мэдээ, мэдээлэл, тайлангуудыг бэлтгэн танилцуулах
Санхүүгийн эх үүсвэрийг үр дүнтэй удирдах талаар санал дүгнэлт гарган, шийдвэрлүүлж хэрэгжүүлэх
Санхүүгийн ажилтнуудын өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах, удирдлагаар хангах
Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан бусад ажил үүрэг

2018-09-14
Маркетингийн менежер

Албан тушаалын тодорхойлолтод заасан чиг үүргийн дагуу ажиллана.

2018-09-10
Бартэндэр

Албан тушаалын тодорхойлолтод заасан чиг үүргүүдийн дагуу ажиллана.
 

2018-09-12
Хангамжийн менежер /Барилга/

Нийлүүлэгч, гүйцэтгэгч нарын цар хүрээг өргөжүүлэх, судлах, харилцаа холбоо тогтоох


Ажил үйлчилгээ, бараа материалын судалгаа хийх 


Цуглуулж боловсруулсан мэдээ, мэдээллийг ангилж архивлан мэдээллийн сан байгуулах, баяжуулах 


Гаднаас ирсэн хамтран ажиллах саналуудыг нягталж судлах 


Барилгын үйлдвэрлэл, үйл ажиллагааг чанарын шаардлага хангасан бараа материалаар тасралтгүй хангах 


Компанийг төлөөлөн гэрээ хэлцэл хийх, гэрээний төсөл боловсруулах 


Үнийн саналд холбогдох тооцооллыг үнэн зөв хийх 


Төсөв тооцоо гаргах

2018-09-11
Нягтлан бодогч

Санхүүгийн бүртгэл хөтлөх, баримтжуулах явцад хяналт хийх. 
холбогдох тайлан мэдээг цаг хугацаанд нь гаргах.
АБТ-д заасан бусад ажил үүрэг 

2018-09-04
"GRAND WINE" Төслийн удирдагч

- Наран Фүүдс ХХК-ийн Итали, Австралийн виноны "Grand wine" төсөлийн багийг удирдлагаар ханган ажиллах, өөрийн хариуцсан багийн бүтцийг төлөвлөх
- Төсөл бичих, хэрэгжилтийг хангах
- Байгууллагын борлуулалтын сувгийн борлуулалтын төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийг ханган ажиллах
- Наран Фүүдс ХХК ийн импортын виноны зах зээлд эзлэх хувийг нэмэгдүүлэх, брэндийг нутагшуулах ажлыг гардан гүйцэтгэх
- Импорт, гадаад харилцаа, татан авалттай холбоотой асуудлуудаар импортын албатай нягт уялдаатай ажиллах
- Борлуулалт, үлдэгдэл, татан авалтын мэдээллийг борлуулагч нэг бүрээр хянаж ажиллах
- Бусад

2018-09-10
РЕСТОРАНЫ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧ

рестораны үйлчилгээний ажилтануудыг хариуцан ажиллана.

2018-09-10
"THE COFFEE BEAN & TEA LEAF"-Д МАРКЕТИНГ МЕНЕЖЕР

Компанийн борлуулалтыг өсгөх үндсэн зорилгын хүрээнд маркетингийн төрөл бүрийн идэвхжүүлэлт зохион байгуулах, компанийн маркетингийн бодлогыг тодорхойлох;
Компанийн үйл ажиллагааны хүрээнд үзэсгэлэн яармаг болон олон нийтийн бүхий л арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулах;
Компанийн нэр хүнд болон брэнд нэрийг олон нийтэд таниулан сурталчлах
Маркетинг, идэвхжүүлэлттэй холбоотой судалгаа, шинжилгээний ажлыг төлөвлөлтийн дагуу; тогтмол гүйцэтгэх, судалгааны харьцуулалт хийж, судалгааны үр дүнгийн талаар тайлагнах, илтгэх
Маркетингийн цаашид баримтлах бодлого, үйл ажиллагааны төлөвлөлтийг хийж, хэрэгжүүлэх;
Маркетинг, борлуулалтын орлого, зардлыг төлөвлөх, үр ашгийг тооцох, тайлагнах;
Сошиал медиа хөтлөх, Зар сурталчилгааны идэвхижүүлэлт хийх


Менежертэй хамтран бүтээгдэхүүн үйлчилгээг сурталчлах
Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний талаарх тайлбар жагсаалтыг гаргах

2018-09-10
Худалдааны зөвлөх /Эрэгтэй, эмэгтэй-1/

 * Бүтээгдэхүүнийг үйлчилгээний өндөр түвшинд борлуулах

Хэрэглэгчдийн хэрэгцээ сонирхолд нийцсэн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг санал болгон, хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийг нэн тэргүүнд тавьж ажиллах
Хэрэглэгчдээс ирсэн санал хүсэлтийг түргэн шуурхай шийдвэрлэх, удирдлагад санал оруулах, мэдээлэл хүргэх
Бусад

2018-09-07
Худалдааны зөвлөх /Эрэгтэй, эмэгтэй-1/

 * Бүтээгдэхүүнийг үйлчилгээний өндөр түвшинд борлуулах

Хэрэглэгчдийн хэрэгцээ сонирхолд нийцсэн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг санал болгон, хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийг нэн тэргүүнд тавьж ажиллах
Хэрэглэгчдээс ирсэн санал хүсэлтийг түргэн шуурхай шийдвэрлэх, удирдлагад санал оруулах, мэдээлэл хүргэх
Бусад

2018-09-07
Худалдааны зөвлөх /Эрэгтэй, эмэгтэй-1/

 * Бүтээгдэхүүнийг үйлчилгээний өндөр түвшинд борлуулах

Хэрэглэгчдийн хэрэгцээ сонирхолд нийцсэн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг санал болгон, хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийг нэн тэргүүнд тавьж ажиллах
Хэрэглэгчдээс ирсэн санал хүсэлтийг түргэн шуурхай шийдвэрлэх, удирдлагад санал оруулах, мэдээлэл хүргэх
Бусад

2018-09-07
МАРКЕТИНГИЙН АХЛАХ МЕНЕЖЕР

Компанийн маркетингийн бодлого, төлөвлөлтийг хангаж ажиллахад хувь нэмрээ оруулж хэрэгжилтэнд хяналт тавих, шалгах, чиглүүлэх зөвлөх.
Компанийн эрхэм зорилгын хүрээнд бизнесийн буюу өрсөлдөөний стратеги төлөвлөгөөг боловсруулах ажлыг хамтран зохион байгуулах, манлайлж оролцох

2018-09-06
ЗӨӨГЧ

Албан тушаалын тодорхойлолтод заасан чиг үүргийн дагуу ажиллана.

2018-09-06
СИСТЕМИЙН АДМИН

Өгөгдлийн нөөцлөлтийн бодлогыг дагаж нөөцөлж, байнгын туршилтыг хийж байх, гамшгийн үед бүх үйл ажиллагааг зохицуулан, буцаан сэргээх үйл ажиллагаа хийнэ.
Линукс болон Microsoft Windows дээр суурилсан серверүүд болон ширээний компьютеруудыг суулгах, засварлах, сайжруулах, сүлжээний төхөөрөмжүүдийг удирдах, хэвийн үйл ажиллагааг хангах.
Серверүүдийн үйлдлийн системийн шинэчлэл, засварууд, тохиргооны өөрчлөлтүүдийг хийх. Төхөөрмжийн цэвэрлэгээ сар тутамд энгийн цэвэрлэгээ, улирал тутамд нарийн цэвэрлэгээ хийх.
Сүлжээнд хандах эрхийг нээж хаах, хэрэглээг зохицуулах. Шинээр ажилд орж байгаа болон ажлаас чөлөөлөгдөж байгаа, гэрээт ажилтан г.м хэрэглэгчийн бүртгэлийн мэдээллийг нэмэх, хасах эсвэл шинэчлэх, нууц үг шинэчлэх, өгөгдлүүдийн нөөц үүсгэх.
Сүлжээнд ажиллаж байгаа бүх компьютер болон тоног төхөөрөмжүүдийг Domain controller-т холбож, дүрэм журмын дагуу хянах.
Checkpoint/Firewall төхөөрөмж, программ хангамж дээр бодлого боловсруулж, хэрэгжүүлэх.

2018-09-05
Суваг хариуцсан ерөнхий менежер

Багийг удирдан зохион байгуулах, үйл ажиллагааны болон маркетингийн төлөвлөгөө боловсруулан, хэрэгжүүлэх хэрэгжилтэнд хяналт тавих,
Сувгийн өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих,
Төлөвлөсөн ажлын үр дүн, үйл явцын талаар удирдлагад тайлагнаж, зөвлөлдөх,
Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад ажил үүрэг

Ажлын байрны зарууд

  1. Гадаад харилцааны менежер56 минут 38 секундын өмнө
  2. "GRAND WINE" Төслийн удирдагч9 сарын 19. 12:54
  3. Эвлүүлгийн найруулагч, Эвлүүлэгч9 сарын 19. 10:51
  4. Маркетингийн менежер9 сарын 19. 10:18
  5. Маркетингийн албаны дарга9 сарын 19. 10:04
© "Наран Трейд" ХХК. 1990-2018 он

Монголын ажлын байрны цорын ганц вэбсайт.

Biznetwork.mn

Copyright © 2008-2018.