Үндсэн хувилбар
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Номин Юнайтед 7 давхарт Төв оффис

Нээлттэй ажлын байрууд

2019-02-19
Импортын Менежер

Хариуцсан барааны импортын зах зээлийн судалгаа шинжилгээ хийх, эрэлтийг тооцох, маркетинг борлуулалтын төлөвлөгөөг батлуулах түүнийг хэрэгжүүлэх, хянах 
Ашигт ажиллагааны түвшинг нэмэгдүүлэх, барааны бүртгэлийг санхүүгийн програмуудад бүртгэх, удирдлагын болон худалдааны нэгжийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх,
Импортын татан авалт, борлуулалтын төлөвлөгөөг оновчтой хийх, барааны эргэцийг зохистой түвшинд байлгах, барааны нэр төрлийг нэмэгдүүлэх, нөөцийг бүрдүүлэх, зах зээлд өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх,

2019-02-19
Реалтор

Үл хөдлөх хөрөнгө түрээслэх болон борлуулах

2019-02-19
Теллер

Харилцагчдад чанартай, түргэн шуурхай үйлчилгээ үзүүлэх
Өдөр тутам гүйлгээ орлого зарлага болон валют арилжааны гүйлгээ хийх

3.Ажил гүйлгээ бүрийн баримтыг бүрдүүлэх, үдэж хавтаслах, архивлах

2019-02-18
Мерчендайзинг менежер

Үйлчлүүлэгчийн худалдан авах сэдлийг төрүүлэхүйц бараа бүтээгдэхүүний бүтэн өрөлт хийх
Борлуулалтыг нэмэгдүүлэх, хямдрал урамшуулалт худалдаа зохион байгуулах, оролцох
Дэлгүүрийн тавилгын оновчтой байршуулалт болон дотоод өнгө үзэмжинд анхааран ажиллах
Өрөлт хураалтын талаар өдөр тутмын зааварчилгаа өгөх

2019-02-18
Дэлгүүрийн Эрхлэгч /хүнсний сүлжээ дэлгүүр/

-Дэлгүүрийн үйл ажиллагааг мэргэжлийн өндөр түвшний удирдлагаар хангах, барааны борлуулалтын өрсөлдөх чадварыг хангах. -Ажилтнуудын үндсэн чиг үүргийн биелэлтэнд хяналт тавих, мэргэжлийн удирдлагаар хангах. -“Хэрэглэгч Зочин” гэсэн зарчимтайгаар үйлчлүүлэгчдэд орчин үеийн шилдэг, чанартай үйлчилгээ үзүүлэхийг зорих, үйлчлүүлэгчдийнхээ эгнээг өргөтгөх, сэтгэл ханамжийн баталгааг нэмэгдүүлэх. -Чанарын удирдлага /ISO9001/, Байгаль орчин /ISO14001/, ХЭМАБ /ISO18001/-ын бодлого, стандарт шаардлагыг хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагааг тасралтгүй сайжруулах.

2019-02-18
Худалдааны зөвлөх / Эрэгтэй, Эмэгтэй/

- Бараа бүтээгдэхүүний тасаг хариуцаж ажиллах, 
- Борлуулалтанд анхаарч ажиллах,
- Худалдан авагчдад шаардлагатай мэдээллийг өгөх

2019-02-18
Сүлжээ рестораны Үйлчилгээний менежер

Рестораны  өдөр тутмын үйл ажиллагааг мэргэжлийн өндөр түвшинд удирдан зохион байгуулах.
Ажилтнуудын  үндсэн ажил үүргийн гүйцэтгэлд хяналт тавин чиглүүлэх.
Үйлчилгээг сайжруулах, хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийг дээд түвшинд байлгах

2019-02-18
Олон улсын тээвэр зуучийн менежер /Англи хэлтэй/

Өдөр тутмын болон тухайн үйл ажиллагааг хэвийн  явуулах, Тээвэр бүрдүүлэлт зуучийн    албаны өдөр тутмын ажилд дэмжлэг үзүүлэх

Импорт менежерүүдээс тухайн ачааны commercial invoice, packing list, certificate of origin, health and quality certificate-ийг e-mail-ээр, эсвэл оригоор нь нэхэн авч шалгана.


Импорт менежерүүдээс тухайн ачааны commercial invoice, packing list, certificate of origin, health and quality certificate-ийг e-mail-ээр, эсвэл оригоор нь нэхэн авч шалгана.


Олон улсын тээвэр зуучийн байгууллагуудын ирүүлсэн тээврийн төлбөрийн нэхэмжлэх болон тээврийн төлбөр төлөх жагсаалтыг гаргаж, зөв нэхэмжилсэн эсэхэд  хяналт тавьж, хугацаа нь болсон, хэтэрсэн гадаад тээврийн төлбөрийг барагдуулах уагсаалтыг гаргаж, ахлах ня-бо-д болон салбар хариуцсан ня-бо-уудад санал тавина

2019-02-15
Тооцооны нягтлан бодогч

Сар, улирал бүрт Санхүүгийн болон түүнтэй холбогдох тайлан, балансыг тогтоосон хугацаанд харъяа дүүрэг, салбар, нэгж, удирдлагад үнэн зөв, стандартын дагуу хурдан шуурхай гаргаж өгөх 

Салбарын санхүүг бүртгэлийн үйл ажиллагааг батлагдсан процесс, журмын дагуу хийлгэх, тэдгээрт хяналт тавих, процессийн сайжруулалтыг байнга хийнэ.


Санхүүгийн тайлан, татварын тайлан, бусад мэдээг тогтоосон хугацаанд гаргахад ахлах нягтлан бодогчид туслах, ахлах нягтлан бодогчоос хариуцуулж өгсөн ажлыг цаг хугацаанд нь хийж, бүртгэлд тусган танилцуулана

2019-02-13
Ахлах эдийн засагч

Банк бус санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагааны зээл олголтын үйл ажиллагааг хариуцан ажиллах
Бүтээгдэхүүн үйлчилгээг хөгжүүлэх, төлөвлөгөө тайлан гаргах
Хэлтэсийн үйл ажиллагааг төлөвлөн, удирдан ажиллах

2019-02-13
Цахилгааны инженер

Барилгын зураг төслийн дагуу цахилгааны угсралтын ажилд хяналт тавих, засвар үйлчилгээг хариуцан ажиллах, гүйцэтгэлд хяналт тавих, 

2019-02-13
Сантехникийн инженер

-Барилга байгууламжийн халаалт, сантехникийн угсралт болон ашиглалтыг стандарт, норм дүрэмд нийцүүлэн, техникийн нөхцөл болон зураг төслийн дагуу угсрах, гүйцэтгэлд хяналт тавих.

2019-02-13
Цахилгаан зургийн инженер

Барилгын зураг төслийн дагуу цахилгааны угсралтын ажилд хяналт тавих, засвар үйлчилгээг хариуцан ажиллах, гүйцэтгэлд хяналт тавих, 

2019-02-13
Төслийн менежер / Солонгос хэлтэй/

- Төслийн үзэл баримтлал, үе шат бүрийн зорилт, гүйцэтгэх ажлыг нарийвчлан тодорхойлж, судалгаа шинжилгээ хийх, төсөл хөтөлбөр боловсруулах
- Төслийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах зардал, хөрөнгийг төлөвлөх, холбогдох албан бичиг, баримтыг боловсруулж хөтлөх
- Төслийн судалгаанд үндэслэн дэмжигдсэн төслийг хэрэгжүүлж эхлэх, төслийн удирдлагын ерөнхий үе шатуудыг хэрэгжүүлэх, төслийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай бүх нөөцийг удирдахад оролцох
- Төслийг төлөвлөсөн цаг хугацаа, төсөвт багтаан чанарын стандартыг шаардлагын түвшинд бүрэн гүйцэтгэх, тайлагнах

2019-02-13
Борлуулалт импортын Менежер

Хариуцсан барааны импортын зах зээлийн судалгаа шинжилгээ хийх, эрэлтийг тооцох, маркетинг борлуулалтын төлөвлөгөөг батлуулах түүнийг хэрэгжүүлэх, хянах 
Ашигт ажиллагааны түвшинг нэмэгдүүлэх, барааны бүртгэлийг санхүүгийн програмуудад бүртгэх, удирдлагын болон худалдааны нэгжийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх,
Импортын татан авалт, борлуулалтын төлөвлөгөөг оновчтой хийх, барааны эргэцийг зохистой түвшинд байлгах, барааны нэр төрлийг нэмэгдүүлэх, нөөцийг бүрдүүлэх, зах зээлд өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх,

2019-02-19
Маркетингийн менежер

Маркетингийн бодлого, стратегийг боловсруулан хэрэгжүүлэх, бүтээгдэхүүн үйлчилгээг таниулах, сурталчлах, хөгжүүлэх, салбарын маркетингийн  үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах; 
Маркетинг идэвхижүүлэлттэй холбоотой судалгаа, шинжилгээнд харьцуулалт хийж, цаашид баримтлах бодлого, үйл ажиллагааны төлөвлөлтийг хийх хэрэгжүүлэх;
Маркетинг, борлуулалтын орлого, зардлыг төлөвлөх, үр ашгийг тооцох, тайлагнах;

2019-02-13
Хүнс үйлдвэрлэл хариуцсан Үйл ажиллагааны менежер

Бүтээгдэхүүний нэр төрлийг тодорхойлох, борлуулалтыг нэмэгдүүлэх, цэвэр ашгийг өсгөх, тухайн зах зээлд өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх
Үйлдвэрлэлийн дотоод орчинг оновчтой зохион байгуулах
Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл болон нийлүүлэлтэнд эрүүл ахуй, чанарын шаардлагыг хангаж ажиллах
Ажилчдыг өдөр тутмын удирдлагаар хангаж, үйл ажиллагаанд чиглэл өгч, хяналт тавьж ажиллах
Хэрэглэгчийн санал гомдол хүлээн авах, шийдвэрлэх

2019-02-13
КАССЧ /УИД, ХУД, Супермаркет/

- Бараа бүтээгдэхүүний худалдан авалтын дэмжиж ажиллах, 
- Касс болон тасгийн бараа хариуцаж ажиллах.

2019-02-11
Аудитор /Үйл ажиллагаа болон Санхүү/

Компанийн салбар нэгжүүдийн үйл ажилллагааны үр ашигтай, нийцтэй байдалд аудит хийж, мэргэжлийн зөвлөмжөөр хангах
Аудитын төлөвлөгөө гаргах
Аудит хийх, үр дүнд дүн шинжилгээ хийж, тайлан гаргах 
Сургалт зөвлөгөө, зөвлөмж өгөх, тасралтгүй сайжруулах

2019-02-12
Ахлах нягтлан бодогч

Байгууллагын санхүүгийн хэвийн жигд, тасралтгүй үйл ажиллагааг хангаж, 
шаардагдах хөрөнгө зардлыг төлөвлөх, зарцуулах, хяналт тавих, санхүүгийн 
үйл ажиллагааг зохион байгуулах, тайлагнах

2019-02-12
ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ БОРЛУУЛАЛТЫН ИНЖЕНЕР

Хэрэглэгчдээ өсгөн нэмэгдүүлж, зах зээлд эзлэх байр сууриа өргөтгөн бэхжүүлэх
Борлуулалтын үр ашгийг дээшлүүлэх

2019-02-11
Зохион байгуулагч /сүлжээ дэлгүүрт ажиллах/

1.Дэлгүүрийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг мэргэжлийн өндөр түвшинд удирдан зохион байгуулах.
2. Ажилтнуудын үндсэн ажил үүргийн гүйцэтгэлд хяналт тавин чиглүүлэх.
3. “Хэрэглэгч Зочин” гэсэн зарчимтайгаар үйлчилгээг сайжруулах, хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийг дээд түвшинд байлгах.

2019-02-12
Тооцооны нягтлан бодогч

Сар, улирал бүрт Санхүүгийн болон түүнтэй холбогдох тайлан, балансыг тогтоосон хугацаанд харъяа дүүрэг, салбар, нэгж, удирдлагад үнэн зөв, стандартын дагуу хурдан шуурхай гаргаж өгөх 

Салбарын санхүүг бүртгэлийн үйл ажиллагааг батлагдсан процесс, журмын дагуу хийлгэх, тэдгээрт хяналт тавих, процессийн сайжруулалтыг байнга хийнэ.


Санхүүгийн тайлан, татварын тайлан, бусад мэдээг тогтоосон хугацаанд гаргахад ахлах нягтлан бодогчид туслах, ахлах нягтлан бодогчоос хариуцуулж өгсөн ажлыг цаг хугацаанд нь хийж, бүртгэлд тусган танилцуулана

2019-02-11
Орлогын шалган / Эмэгтэй/

- Дэлгүүрийн тооцоо хийх хэсгийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллах. 
- Нягтлан бодогч, санхүүгийн чиглэлээр их дээд сургууль төгссөн бол давуу тал болно. 

2019-02-11
Агуулахын нярав

Бараа бүтээгдэхүүнийг холбогдох дүрэм журам, стандартын дагуу хүлээн авах, харилцагч, үйлчлүүлэгчдийг эрэлт, хэрэгцээтэй болон захиалгат бараа материалаар тасралтгүй жигд хангах
Бараа бүтээгдэхүүнийг агуулахын стандартын дагуу хадгалах, эмх цэгцийг хангах
Анхан шатны бүртгэл хөтлөлт, тооллогыг үнэн зөв гүйцэтгэх

2019-02-18
Мерчендайзинг менежер

Үйлчлүүлэгчийн худалдан авах сэдлийг төрүүлэхүйц бараа бүтээгдэхүүний бүтэн өрөлт хийх
Борлуулалтыг нэмэгдүүлэх, хямдрал урамшуулалт худалдаа зохион байгуулах, оролцох
Дэлгүүрийн тавилгын оновчтой байршуулалт болон дотоод өнгө үзэмжинд анхааран ажиллах
Өрөлт хураалтын талаар өдөр тутмын зааварчилгаа өгөх

2019-02-11
Хүний нөөцийн мэргэжилтэн

Хүний нөөцийн бүрдүүлэлт сонгон шалгаруулалт хийх 
Хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой өргөдөл гомдол шийдвэрлэх, заавар зөвлөмж өгөх
Хүний нөөцийг идэвхжүүлэх, шилжилт хөдөлгөөнийг бууруулах чиглэлд бодлого боловсруулан ажиллах
Хүний нөөцийн судалгаа, мэдээлэл боловсруулах, 

2019-01-21
Даатгалын менежер

Даатгалын бүтээгдэхүүн үйчилгээний талаар мэдээлэл хүргэх, зөвлөгөө өгөх, сурталчлах, даатгалын борлуулалт хийх, компанийн харилцагч даатгуулагчийн тоог нэмэгдүүлэх

Ажлын байрны зарууд

  1. Импортын Менежер23 минут 43 секундын өмнө
  2. Реалтор1 цаг 5 минутын өмнө
  3. Теллер1 цаг 20 минутын өмнө
  4. Мерчендайзинг менежер2 сарын 18. 17:35
  5. Дэлгүүрийн Эрхлэгч /хүнсний сүлжээ дэлгүүр/2 сарын 18. 17:07

Фэйсбүүк хуудас

Жиргээ

© Номин Холдинг ХХК. 1992-2019 он

Монголын ажлын байрны төв сүлжээ.

Biznetwork.mn

Copyright © 2008-2019.