Нээлттэй ажлын байрууд

2018-05-18
RENT AGENT

RENT AGENT

2018-05-17
Барилга Бүтээцийн Инженер

Ажил үүргийн хуваарийн дагуу

2018-05-17
English, Russian Translator

Fluent English, Russian, specifically written
Fluent Mongolian
Relevant degree
Computer literacy

2018-05-15
Site Manager

Bachelor Degree
Advanced English
5 or more years of working experience as a Site Manager
 

2018-05-14
English Translator

Bachelor Degree in Linguistics, Translations
3 or more years of working experience
Advanced English, Russian would be plus

2018-05-14
АХЛАХ ТОГООЧ

Хоол үйлдвэрлэлийн процессыг удирдан зохион байгуулах 
Шинэ бүтээгдэхүүн нэвтрүүлэх  технологи карт гаргах
Бараа материалын зарцуулалтанд хяналт тавих, тайлан тооцоо гаргах

2018-05-16
Гараашийн харуул

• Компанийн өмч хөрөнгө болон гараж/ засварын газрын бүрэн бүтэн аюулгүй байдлыг хангах
• Гаражид байрлуулахаар ирсэн тээврийн хэрэгслийг хүлээн авч шалгаад, байрлуулах газрыг зохицуулж өгөх, шөнийн цагаар тээврийн хэрэгслийн аюулгүй байдлыг хангах
• гараж/ засварын газарт галын болон цахилгааны үзлэг шалгалт тогтмол хийж, зөрчил илэрсэн тохиолдолд мэдэгдэх
• гараж/ засварын газрыг тогтмол цэвэрлэж цэвэр цэмцгэр орчин бүрдүүлэх
• Зөв, тодорхой ажлын тэмдэглэл хөтөлж дараагийн ээлжинд хүлээлгэн өгөх
• Офисийн эд хогшил, ачаа тээш зөөж байршуулхад туслах
• Тээврийн хэрэгслээ гаражаас авч ажилдаа гарах жолооч нараас Согтуурлын хэмжээ тогтоох сорил авч, үзүүлэлтийг баталгаажуулах

2018-05-16
Цахилгаанчин

Ажил үүргийн хуваарийн дагуу

2018-05-16
Төслийн зохицуулагч, Бичиг хэргийн ажилтан

Ажил үүргийн хуваарийн дагуу

2018-05-16
Техникийн Инженер

Ажил үүргийн хуваарийн дагуу

2018-05-16
Жолооч

B a

2018-05-15
Манлайллыг хөгжүүлэх сургалтын зөвлөх

Авьяас, ур чадвар, манлайллыг хөгжүүлэх чиглэлээр компанийн хэмжээн дэх сургалт, хөгжлийн хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлж, дүн шинжилгээ хийх; 
 Нарийн түвэгтэй асуудал шийдвэрлэх, шийдэл санал болгоход мэргэжлийн мэдлэгээ ашиглах;
Шинэ материал ба шинэлэг санаанд нээлттэй, тасралтгүй суралцах явдлыг бусдадаа үлгэрлэн харуулах замаар компанийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх манлайллыг хөгжүүлэх, оролцоо, олон талт ба ялгаатай байдлын хөтөлбөрийг боловсруулахад оролцох; 
 Компанийн хэмжээнд сургалт, хөгжлийн чиглэлд ашиглагдаж буй системийг боловсронгуй, оновчтой болгох нийтлэг, тууштай арга барилыг нэвтрүүлэх боломж бололцоог тодорхойлох; 
 Байгууллагын өнөөгийн соёлын онцлогт үнэлгээ, дүн шинжилгээ хийж Үйл ажиллагааны шаардлагатай соёлыг бий болгох, төлөвшүүлэхэд ажилд идэвхтэй оролцох; 
 Удирдах ажилтнуудыг дасан зохицсон хүрээнээс нь гаргахыг дэмжсэн сонирхолтой суралцах орчин бий болгох замаар олон төрлийн суралцах, хөгжүүлэх хөтөлбөрийг дэмжих байдлыг харуулах; манлайллын үндсэн ухагдахууныг компанийн өдөр тутмын бодит байдалтай холбоход нь удирдах ажилтнуудад туслах; компанийн удирдах ажилтнуудад тууштай туршлага суулгах;
 Компанийн бусад хэлтэс нэгж, сургалт, хөгжлийн ажилтнуудтай бүтээлч харилцаа холбоо тогтоох, зохих баг хамт олонтой (Боловсон хүчний үйлчилгээ, мэргэжлийн чиглэл) зохих үед нь мэдээлэл, нөөц бололцоогоо хуваалцаж, хамтран ажиллах;
Суралцах үйл ажиллагааг удирдан чиглүүлэх, сургалтын зорилгод хүрэхэд цаг төлөвлөх, зохион байгуулах, олон ажил үүргийг гүйцэтгэх гаргууд ур чадвартай байх; 
Суралцах үйл явцын талаар санал зөвлөмж өгөх замаар сургах, хөгжүүлэх арга, ажиллагааг тасралтгүй сайжруулах. 
 Техник мэргэжлийн сургалт хариуцсан ахлах мэргэжилтний даалгасан бусад ажил үүрэг, төслийг гүйцэтгэх." 

2018-05-15
Хүний нөөцийн ажилтан

Энэхүү ажлын байрны үндсэн зорилго нь багийн зорилго, төлөвлөгөөг биелүүлэхийн тулд тус нэгжийн хүний нөөцийн чиг үүргийн ажлыг компанийн бодлого журмын дагуу хийж гүйцэтгэхэд оршино.

Захирлын тушаал болон бүх төрлийн хөдөлмөрийн (байнгын, түр хугацааны, дадлагажигч оюутны, эх орондоо шилжин ирэгсдийн болон сургалтын) гэрээг алдаагүй бэлтгэх, хянах;
Бүх төрлийн хөдөлмөрийн гэрээний нэмэлт өөрчлөлтийг алдаагүй бэлтгэх, хянах;
Хүний нөөцийн бизнес түншлэлийн мэргэжилтэн болон багийн систем хариуцсан ажилтнууддаа ажилтны хөдөлмөрийн гэрээтэй холбоотой өөрчлөлтийг цаг тухайд нь мэдээлэх, хянах;
Бүх мэдээллийн нууцлалыг чандлан хадгалж, Хуулийн хэлтэс болон бусад хамтрагч багуудаар шаардлагатай тохиолдолд хянуулах;
Хүний нөөцийн асуудлаар ажилтнуудад тусламж, зөвлөгөө өгөх;
Хүний нөөцийн хэлтсийн удирдлагуудыг шаардлагатай мэдээллээр хангах;
Компанийн удирдлагын шийдвэрийг ажилтнуудад танилцуулах, хэрэгжилтэнд хяналт тавих;
Компанийн үйл ажиллагааны дагуу Хүний нөөцийн хэлтсийн удирдлагын хүсэлт, шийдвэрийг биелүүлэх;
Онлайн гарын үсгийн зөвшөөрөлд /Docusign/тогтмол хяналт тавьж ажиллах;
Хүний нөөцийн захиргааны болон үйлчилгээний чиглэлээр хэлтсийн дотоод багууд болон бизнес дэх тодорхойлон заагдсан үйл ажиллагаа хариуцсан бусад талуудад нягт нямбай, мэргэжлийн дэмжлэг үзүүлэх.

 

2018-05-15
Officer Travel

 Duties and responsibilities:
-Arrange international ticket bookings for the Contractor company personnel and visitors in   accordance with the travel policy and procedure
-Monitor both time and cost efficient air tickets are being provided by the ticket agencies
-Handling date changes and cancellations of flight bookings and ticket refund as required
-Make urgent arrangements during the flight delay or cancellation
-Monitor air ticket bidding process and ensure fair competitiveness and efficient ticket bookings
-Track updates of flight schedule of international airlines and share with the personnel
-Working in the Travel System to confirm ticket bookings
-Provide with proper information and guidance on relevant travel issues for the Contractor     company  personnel and visitors
-Study relevant international aviation and passenger safety and security regulations
-Monitor invoices received from the ticket agencies
-Prepare applicable weekly and monthly reports
-Maintain records of travel, air ticket purchases and relevant database
-Perform other related tasks as required
-Business visa type faxing service
-Letter of invitation for Business visitors
-Business visa extension
-Arrangements for business multiple visa
-Work permit & visa cancellation process for expats
-Labour and Immigration cancellation reference letters
-Work place payment refund
-Expense claim monthly submission
-Report to the International Travel Supervisor on a weekly and monthly basis"

2018-05-15
Эрүүл ахуйн техникч

Тус албан тушаалтан голчлон эрүүл ахуйн төлөвлөгөөний дагуу амьсгалж залгиж болохуйц тоосны сорьц, дизелийн хаягдал бодис болон дуу чимээний шинжилгээ хийх ба эрүүл ахуйн аюул эрсдлийн удирдлагад дэмжлэг үзүүлэхэд шаардлагатай дуу чимээ, гэрэл болон чичиргээний судалгааны ажил гүйцэтгэнэ.
Бусад сорьц авах ажлууд нь тоос болон дизел түлшний хаягдал бодисыг байнгын хянах мөн дуу чимээ, дизел түлшний хаягдал бодисыг бодит хугацаанд хянах зэрэг багтана.
Шаардлагатай чихний болон хорт хийн баг тохируулах тест хийж гүйцэтгэнэ.
Химийн бодис ашиглах хүсэлтүүдэд хяналт тавьж тайлан гаргах ба шаардлагын дагуу ажлын талбар дахь эрүүл ахуйн судалгаанд туслалцаа үзүүлнэ.
Тайлан гаргаж эрүүл ахуйн танилцуулах материал бэлтгэнэ
Багаар болон бие даан ажиллах чадвартай байх
Сорьц авах үедээ байгаль орчны нөхцөл байдлын талаарх мэдээлэл цуглуулж, гүний уурхай болон ажлын талбар дахь Төслийн бусад хэсгүүдэд ажиллана
Аудит/үзлэг, аюулыг мэдээлэх хуудас, ажлын талбар дахь ноцтой эрсдлийн хяналтын магадлагаа болон ослын судалгааны тайланд эрүүл ахуйн горимын бүхий л хэсгийн хэрэгжилтэд туслалцаа үзүүлнэ.
Эрүүл ахуйн холбогдолтой асуудлын шийдвэр гаргах явцад ахлах ажилтанд туслах зорилгоор тайлан гаргахад туслана.
Хамааралтай гэрээт гүйцэтгэгч болон ажилчдын эрүүл ахуйн горим болон холбогдох хууль дүрмийн мөрдөлтийг бататгахад туслах
Гол оролцогч талууд болох ажлын талбарын удирдлага, ахлах ажилтан, хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн шаардлага, төлөвлөгөө болон гүйцэтгэлийн сайжруулалттай холбоотой үйл ажиллагаа хариуцсан ажилчидтай тогтмол харилцаатай байх

2018-05-15
Russian, English Translator

Requirements:
Bachelor Degree in Translation
Advanced in English and Russian
At least 3 years of working experience as a Translator
Excellent communication skill
 

2018-05-15
Tax Manager /Advanced English/

Lead the engagement team in providing accounting, tax and payroll services to clients
Meeting or conference calls with clients’ corporate finance team, treasury, tax, HR and legal departments to understand the clients’ service needs and requirements, and address their inquiries
Assist clients in communication with government authorities to solve tax or other issues
Assist Partners in business development, team building and training
Provide ad-hoc IFRS accounting, tax, foreign exchange and business advisory services to clients. 

2018-05-15
Нягтлан бодогч

Manage all accounting operations based on accounting principles
Publish financial statements in time
Collect, analyze and summarize account information
Compute taxes and prepare tax returns, balance sheet, profit/loss statement etc
Develop periodic reports for management
Audit financial transactions and document accounting control procedures
Registration of inventory 
Payroll accounting
Contribute to team effort by accomplishing related results as needed

2018-05-14
Мэдээллийн Аюулгүй Байдлын Шинжээч

Цахим халдлагын цар хүрээ, шалтгааныг тогтоон дүгнэлт гарган, халдлагыг зогсоох, хариу арга хэмжээ авах
Цахим аюулгүй байдлын эмзэг цэгүүдийг тодорхойлох, арилгах ажилд дэмжлэг үзүүлэх
Цахим аюулаас урьдчилан сэргийлэх технологийн шийдлүүдийг олох, санал болгох, хэрэгжүүлэх
Forensic шинжилгээг хийн зөрчлийн мөн чанар, үндсэн шалтгаан, нөлөөллийг тогтоох, тайлагнах

2018-05-14
Head of HR

According to the job description

2018-05-14
Хүний Нөөцийн Менежер

Ажил үүргийн хуваарийн дагуу 

2018-05-14
Тооцооны нягтлан бодогч

- Тогтвор суурьшилтай ажиллах 
 
 
 

2018-05-14
Аюулгүй байдлын мэргэжилтэн

Аюулгүй байдлын мэргэжилтэн
Бакалвар зэрэг
Англи хэлний дунд шатны мэдлэгтэй
3 болон түүнээс дээш жил аюулгүй байдлаар ажиллаж байсан

2018-05-10
SALES ENGINEER

Sales engineer (weld)

2018-05-08
OFFICE MANAGER

Ажлын байрны тодорхойлолт: 

Үйлчлүүлэгч байгууллагын захиргааны үйл ажиллагааг хэвийн явуулах
Виз, Хөдөлмөр эрхлэлтийн зөвшөөрөл 
Онгоцны билет, зочид буудлын захиалга зэрэг холбогдох зохицуулалтуудыг хийх 
Гадаад төлөөлөгчдийг угтах, үдэх, хүлээн авалт гэх мэт ёслолын арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулах 
Өдөр тутмын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх

2018-05-08
Legal counsel

Positive Duties:
·         Review sales contract, procurement contract
·         Supporting negotiation with customer and subcontractor
·         Handling dispute and curt proceedings
·         Compliance with local law requirement
 

2018-05-07
Personal assistant

MAIN DUTIES: 

managing diaries and organizing meetings and appointments
booking and arranging travel, transport and accommodation
organizing events and conferences
reminding the director of important tasks and deadlines
typing, compiling and preparing reports, presentations and correspondence
implementing and maintaining procedures/administrative issues
liaising with staff, suppliers and clients
collating and filing expenses
miscellaneous tasks to support his/her manager, which will vary according to the sector and to the manager’s remit, eg completing some corporate governance reporting (to ensure that the business is being run properly and complying with legislation and regulations) or conducting research

2018-05-07
Service specialist

MAIN DUTIES:

Work in service center
Manage service spare parts
Manage settlement of spare parts and labor cost etc
Provide service of hotline
Manage comments of social media networks

2018-05-07
Senior IT manager

Senior IT manager

2018-05-07
Sales Manager/ Watch advisor

Watch advisor

Ажлын байрны зарууд

  1. RENT AGENT5 сарын 18. 17:37
  2. Барилга Бүтээцийн Инженер5 сарын 17. 10:11
  3. English, Russian Translator5 сарын 17. 9:42
  4. Site Manager5 сарын 15. 9:24
  5. English Translator5 сарын 14. 10:43

Фэйсбүүк хуудас

© СКАЙ ПЛАЗА ХХК. 1998-2018 он

Монголын ажлын байрны цорын ганц вэбсайт.

Biznetwork.mn

Copyright © 2008-2018.