Үндсэн хувилбар
ХОТОЛ ОЛНООРОО САЙХАН НААДААРАЙ
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Жуулчин ХХК, Элчингийн гудамж, 14-210

Нээлттэй ажлын байрууд

2018-11-14
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖЕР /АНГЛИ ХЭЛТЭЙ/

Компанийн хэмжээнд хүний нөөцийн менежментийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах
Хүний нөөцийн төлөвлөлт, сонгон шалгаруулалт, сургалт хөгжил, гүйцэтгэлийн үнэлгээ, цалин хөлс, шагнал урамшууллын оновчтой бодлого, дүрэм журмыг боловсруулж, хэрэгжүүлэх

2018-11-12
Ээлж хариуцсан ерөнхий тогооч

 Хоолны цэс технологийн горимын дагуу хоол үйлдвэрлэл явуулна
Хоол бэлтгэх болон үйлчлүүлэгчдэд хүрэх хүртэлх бүх шатанд хоолны эрүүл ахуй, амт чанарт хяналт тавих хэрэгжүүлэх
Гал тогооны хэсгийн ажилтнуудыг удирдан зохион байгуулах, заавар зааварчилгаа өгөх, үйл ажиллагаанд хяналт тавих 

2018-11-12
Маркетингийн албаны дарга

 

Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт
Брэндинг
Маркетингийн судалгаа
Төсөв, төлөвлөгөө

 

2018-11-14
Чанар, Бүтээгдэхүүн Хөгжүүлэлтийн Мэргэжилтэн

 
 

Шинээр нэвтрүүлэх бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх арга технологийг судлах,сургалтыг хийх, түүний гүйцэтгэлд хяналт тавих
Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлэх тайлагнах
Батлагдсан брендийн бүтээгдэхүүнийг боловсруулах,бэлтгэх
ПХ рестораны салбаруудад чанар хяналтыг өндөр түвшинд гүйцэтгэх, эрүүл ахуй, хүнсний аюулгүй байдлын сургалтыг хоол хүнс боловсруулалтанд оролцдог бүх хүмүүст хийх
Хүнсний аюулгүй байдлын талаар холбогдох мэргэжилтэн, зөвлөхүүдтэй хамтран ажиллах, туршлага судлах
Чанарын стандартыг хангаж буй эсэхэд хяналт тавихийн тулд Аудитын системийг нэвтрүүлэх, тогтмол хэрэгжүүлэх
Шинэ бүтээгдэхүүн нэвтрүүлэхэд манлайлан оролцож Маркетингийн албатай хамтран судалгаа хийж бүтээгдэхүүний ирээдүйн төлөвлөгөөг боловсруулах

 

2018-11-14
СУРГАЛТ, ИДЭВХЖҮҮЛЭЛТИЙН МЕНЕЖЕР

Таван Богд Группийн  толгой компанид Хүний нөөцийн хэлтэст харьяалагдсан ажиллах, Группийн хэмжээний сургалт, идэвхжүүлэлт хариуцан ажиллах.

2018-11-05
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖЕР /АНГЛИ ХЭЛТЭЙ/

Компанийн хэмжээнд хүний нөөцийн менежментийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах
Хүний нөөцийн төлөвлөлт, сонгон шалгаруулалт, сургалт хөгжил, гүйцэтгэлийн үнэлгээ, цалин хөлс, шагнал урамшууллын оновчтой бодлого, дүрэм журмыг боловсруулж, хэрэгжүүлэх

2018-11-06
Худалдааны зөвлөх /Смарт/

Электрон бараа бүтээгдэхүүний борлуулалт хийх
Урамшуулал, бүтээгдэхүүний танилцуулга, тайлбар хийх
Хөдөө орон нутаг, байгууллагын борлуулалт зохион байгуулах
Бараа бүтээгдэхүүний өрөлт, дэлгүүрийн зохион байгуулалт хийх
Агуулахын өрөлт, барааны эмх цэгцтэй байдлыг хангах

2018-11-06
Үйлчилгээний жолооч /Смарт/

Оффисийн ажилтнуудын үйлчилгээнд явах
Байгууллагын борлуулалт хийх үед хамтран ажиллах, том оврын авто машин жолоодох
Хүргэлтийн үйлчилгээнд явах
Агуулах цэгцлэх, бараа хураах
Албан бичиг хүргэх
Автомашины цэвэр цэмцгэр байдал, аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах

2018-11-12
АХЛАХ НЯГТЛАН БОДОГЧ /ТУРШЛАГАТАЙ/

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг
 
- Компанийн санхүүгийн тайлан балансыг бэлтгэх, нэгтгэх, шалгах, тайлагнах
- Удирдлага болон татвар, санхүүгийн байгууллагуудыг шаардлагатай санхүүгийн тайлан, мэдээ мэдээллээр хангах
- Компанийн НББ-ийн бодлого, санхүүгийн заавар, журмуудын хэрэгжилтэнд хяналт тавих
- Тооцооны нягтлангуудын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд чиглүүлэх, удирдан зохион байгуулах
- Татвар болон санхүүгийн тайлан бэлтгэх
 

2018-11-12
САНХҮҮ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МЕНЕЖЕР

Одоо байгаа болон шинэ төслийн хөрөнгө оруулалтын өгөөж, тооцооллыг хугацааны давтамжтай тооцож дүгнэлт гаргах;
Макро эдийн засгийн судалгаа хийх;
Гадаад валютын ханшийн таамаглал гаргах;
Санхүүгийн эрсдлийг үнэлэх;
Шинээр хөрөнгө оруулахаар төлөвлөж буй хөрөнгө оруулалтад өөрийн санал зөвлөмжийг оруулж, эрсдлийн шинжилгээ хийх;

2018-11-12
МАРКЕТИНГИЙН МЕНЕЖЕР /Локситан/

Компанийг төлөөлөн гадаад түнш байгууллагатай харилцах, гадаад харилцагчдын мэдээллийн түргэн шуурхай байдлыг хангах, дамжуулах, шийдвэрлүүлэх, шийдвэр гаргаж үр ашигтай хамтран ажиллах
Хариуцсан брэндийн төсөв, стратеги төлөвлөгөө, гүйцэтгэлийг гаргах
Хариуцсан брендэд тохирсон маркетингийн зөв бодлого, төлөвлөгөө боловсруулах
Сошиал медиа хөтлөх
Зар, сурталчилгаа, идэвхжүүлэлт
Санал гомдол, харилцагчийн үйлчилгээг хариуцаж ажиллах

2018-11-12
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ МЕНЕЖЕР / Оюу толгой камп /

Цэвэрлэгээ, үйлчилгээний ажил зохих журам, шаардлагын дагуу явагдаж, хяналтын хуудсууд бүрэн зөв хөтлөгдөж байгаа эсэхэд хяналт тавих,
Хэлтсийн ажилтнуудыг сургалт болон байгууллагаас зохион байгуулагдаж буй олон нийтийн арга хэмжээнд хамруулах ажлыг удирдлага, хяналтаар хангах,
Үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийн түвшинд байнга анхаарал тавьж, тэднээс ирүүлсэн санал, хүсэлт, гомдлыг шийдвэрлэхэд хэлтсийн ажилтнуудыг зохион байгуулах,
Хэлтсийн бараа материалын тооллого, дотоод хяналт шалгалтыг удирдах,
Хэлтсийн төсөв, хөдөлмөрийн хуваарилалтыг төлөвлөх, төлөвлөгөөний дагуухь хэрэгжилтийг хангах,
Хэлтсийн ажилтнуудад тэдний ажил үүргийн талаар зааварчилгаа, зөвлөгөө өгч, гүйцэтгэлд хяналт тавих.
Тогтоосон хугацаан дахь бараа материалын хангалт болон хүний нөөцийн хэрэгцээ шаардлагын талаар удирдлагад тогтмол мэдээлэх,
Хуваарьт их цэвэрлэгээний ажлын явц, гүйцэтгэл, түүний төсөв зарцуулалтад хяналт тавих,
Хэлтсийн хурал, уулзалтуудад оролцож “нээлттэй хаалга”-ны бодлогыг хэрэгжүүлэх,
Үйлчлүүлэгч болон хамтран ажиллагсадтайгаа мэргэжил, ёс зүйн өндөр түвшинд харилцаж, хамт олны эв нэгдлийг хангаснаар үйлчилгээний чанарыг зохих стандартад нийцүүлэх,
Ажил үүргээ гүйцэтгэхдээ байгууллагын зардлыг боломжит бага түвшинд байлгаж, ашгийг нэмэгдүүлэн ажиллах,
Үйл ажиллагааг холбогдох бодлого, дүрэм журам, стандартын дагуу явуулах,

Дээрхээр үл хязгаарлагдах бөгөөд цаг үеийн чанартай удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлнэ.

2018-11-12
БИЗНЕС ХӨГЖИЛ, ТӨСЛИЙН МЕНЕЖЕР /ХЯТАД ХЭЛТЭЙ HSK6/

Компанийн бизнес хөгжлийн албыг удирдан зохион байгуулж, стратеги төлөвлөлтөнд шаардлагатай зах зээлийн бүхий л төрлийн судалгаа, хөрөнгө оруулалтын судалгааг хийх, нэгтгэн дүгнэх, тайлагнах, удирдлагын оновчтой шийдвэр гаргахад санал оруулах. 

2018-11-12
ТООЦООНЫ НЯГТЛАН БОДОГЧ

Компанийн хэмжээний нягтлан бодох бүртгэлийн ажлыг зохион байгуулж, бүртгэл хөтлөлтийн үнэн зөв байдалд хяналт тавих. Компанийн удирдлага болон татвар, санхүүгийн байгууллага, мэдээлэл хэрэглэгчдийг санхүү, татварын тайлан, санхүүгийн бусад шаардлагатай мэдээллээр цаг тухайд нь шуурхай хангахад оршино.

Мөнгөн хөрөнгийн бүртгэл,  хөтлөл
Харилцагчидтай тооцоо нийлэх
Тайлан мэдээг бэлтгэн тайлагнах

2018-11-12
БИЗНЕС ХӨГЖИЛ, ТӨСЛИЙН МЕНЕЖЕР /ЯПОН ХЭЛТЭЙ N1/

Группийн салбар компаниудын стратеги төлөвлөлт, шинэ бизнес хөрөнгө оруулалтыг оновчтой удирдан зохион байгуулах,
Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлттэй холбогдсон судалгаа, шинжилгээ хийх, холбогдох ажилтныг мэдээлэл, зааварчилгаагаар хангах


Компанийг төлөөлөн гадаад түнш байгууллагатай харилцах, 2 талын мэдээллийн түргэн шуурхай байдлыг хангах, дамжуулах, шийдвэрлүүлэх

2018-11-12
ХУДАЛДААНЫ ЗӨВЛӨХ /ТОТО/

Дэлгүүрийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг зохих стандартын дагуу явуулах
Үйлчлүүлэгчидтэй эелдэг боловсон харилцаж, зөвлөгөө мэдээлэл өгч, бэлэн бараа бүтээгдэхүүнийг борлуулах
Шаардлагатай тайлан мэдээ гаргах

2018-11-12
ГОО САЙХНЫ ЗӨВЛӨХ /ЛОКСИТАН/

Франц улсын гоо сайхны Локситан брэндийн салбар дэлгүүрт гоо сайхны зөвлөхөөр ажиллах


Үйлчлүүлэгчидтэй стандартын дагуу эелдэг боловсон харилцаж, зөвлөгөө мэдээлэл өгч, бараа, бүтээгдэхүүнийг борлуулах
Гадаад дүр төрх, харилцааны ур чадварын хувьд үйлчилгээний стандартыг чанд мөрдөж ажиллах
Үйлчлүүлэгчийг найрсгаар угтан авч хүсэл сонирхолд нийцүүлэн бүтээгдэхүүний нэр төрөл, тэдгээрийн онцлог, хэрэглээний талаар дэлгэрэнгүй танилцуулах
Бүтээгдэхүүний өдөр тутмын борлуулалтын мэдээ тайланг гаргаж, бараа бүтээгдэхүүндээ хяналт тавих

2018-11-12
Чанар, Бүтээгдэхүүн Хөгжүүлэлтийн Мэргэжилтэн

 
 

Шинээр нэвтрүүлэх бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх арга технологийг судлах,сургалтыг хийх, түүний гүйцэтгэлд хяналт тавих
Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлэх тайлагнах
Батлагдсан брендийн бүтээгдэхүүнийг боловсруулах,бэлтгэх
ПХ рестораны салбаруудад чанар хяналтыг өндөр түвшинд гүйцэтгэх, эрүүл ахуй, хүнсний аюулгүй байдлын сургалтыг хоол хүнс боловсруулалтанд оролцдог бүх хүмүүст хийх
Хүнсний аюулгүй байдлын талаар холбогдох мэргэжилтэн, зөвлөхүүдтэй хамтран ажиллах, туршлага судлах
Чанарын стандартыг хангаж буй эсэхэд хяналт тавихийн тулд Аудитын системийг нэвтрүүлэх, тогтмол хэрэгжүүлэх
Шинэ бүтээгдэхүүн нэвтрүүлэхэд манлайлан оролцож Маркетингийн албатай хамтран судалгаа хийж бүтээгдэхүүний ирээдүйн төлөвлөгөөг боловсруулах

 

2018-11-04
САНХҮҮГИЙН МЕНЕЖЕР /тавигдах шаардлага уншина уу/

ТАВАН БОГД ГРУППИЙН САНХҮҮГИЙН БҮТЭЦ НЬ:
 

ААН-ЫН БҮРТГЭЛ БУЮУ НЯГТЛАН БОДОГЧ, ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧИДООС БҮРДСЭН БАГ /150 ГАРУЙ/
САНХҮҮ ХАРИУЦСАН ТУСДАА ГАЗАР БУЮУ, САНХҮҮ ШИНЖЭЭЧ, САНХҮҮ МЕНЕЖЕР, САНХҮҮГИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА, САНХҮҮ ХАРИУЦСАН ЗАХИРАЛ ГЭСЭН ТУСДАА БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТТАЙ ТУЛ САНХҮҮ МЕНЕЖЕРЭЭР ААН-ИЙН САНХҮҮ ХАРИУЦАН АЖИЛЛАСАН ТУРШЛАГАТАЙ ХҮН ХАНДАНА УУ!  


Компанийн санхүүгийн менежментийг төлөвлөх, зохион байгуулах, хянах, шалгах, тайлагнах буюу санхүүгийн үйл ажиллагааг хариуцан ажиллах;
Бизнесийн санхүүгийн ирээдүйн төлөв байдлыг урьдчилан таамаглах, эрсдэлийг тооцоолох;
Урт хугацааны эдийн засаг үр ашиг, зардлын төсөв төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулах;
Төсвийн хуваарилалтыг хийх, мөнгөн урсгалыг хянах;

 

© Таван Богд Групп. 1995-2018 он

Монголын ажлын байрны цорын ганц вэбсайт.

Biznetwork.mn

Copyright © 2008-2018.