ХОТОЛ ОЛНООРОО САЙХАН НААДААРАЙ
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1 хороо, Олимпийн гудамж, "Нийслэлийн замын цагдаагийн газар"-ын баруун талд байрлах Таван Богд Тоёота төв

Нээлттэй ажлын байрууд

2018-05-23
Рестораны зохион байгуулагч

Рестораны үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулж, ажилтнуудыг өдөр тутмын удирдлагаар хангах;
Бүтээгдэхүүний чанар, үйлчилгээг стандартын дагуу явагдаж буй эсэхэд хяналт тавьж, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх;
Салбарын борлуулалт ашгийг нэмэгдүүлэх;
Ажилтнуудыг сургах, хөгжүүлэх зэрэг салбарын үйл ажиллагааг стандартын дагуу явуулах

2018-05-23
Рестораны ээлжийн менежер

Pizza Hut” салбар рестораны ээлжийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулж, ажилтнуудыг удирдлагаар хангах;
Бүтээгдэхүүний чанар, үйлчилгээг стандартын дагуу явагдаж буй эсэхэд хяналт тавьж, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх;
Салбарын борлуулалт ашгийг нэмэгдүүлэх;
Ажилтнуудыг сургах, хөгжүүлэх зэрэг салбарын үйл ажиллагааг “Pizza Hut”-ын стандартын дагуу явуулах

2018-05-22
Архив, захиргааны ажилтан

Групп болон компаниудын архив, бичиг хэргийг хариуцан ажиллах
Гаднаас ирж буй зочдыг хүлээн авч холбогдох ажилтанд урьдчилан танилцуулж, удирдах албан тушаалтан нь зөвшөөрсөн тохиолдолд албан өрөөнд нь, бусад ажилтнуудтай хүлээлгийн зааланд дуудаж уулзуулах 
Компанийн албан хэрэгтэй холбоотой баримт бичиг, тодорхойлолт, захиа, илгээмж ирсэн тохиолдолд зохих бүртгэлийг хөтөлж холбогдох ажилтанд хугацаа алдалгүй гаргаж өгөх
Утсаа байнга чөлөөтэй байлгаж, гадны болон дотоодын дуудлага хүлээн авч, үнэн зөв хариу өгч, зохих хүмүүстэй нь түргэн шуурхай холбон шаардлагатай мэдээллийг өгөх,
Ажлын байрны эмх цэгц, цэвэрлэгээ үйлчилгээнд байнга хяналт шаардлага тавих

2018-05-22
АХЛАХ МЕНЕЖЕР /АНГЛИ ХЭЛТЭЙ/

Компанийн борлуулалт, ашиг, үр өгөөжийг дээд түвшинд байх бизнес төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжүүлэх
Маркетингийн стратеги бодлого тодорхойлох, хэрэгжүүлэх
Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний чанар,хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж дээр дүн шинжилгээ хийж, бодлого тодорхойлон хэрэгжүүлэх
Гадаад харилцаа хариуцах мөн харилцагч байгууллагын  хамтын ажиллагааг тасралтгүй хөгжүүлэх замаар борлуулалтыг нэмэгдүүлэх
Ажилтнуудын ажлын бүтээмжийг нэмэгдүүлэх санал санаачлага гарган хэрэгжүүлэх, тэднийг сургаж хөгжүүлэх

2018-05-22
ТУСЛАХ МЕХАНИК

Оногдсон автомашины засвар үйлчилгээ оношлогоог түргэн шуурхай чанартай, цэвэрхэн засварлах
Засвар үйлчилгээний явцад захиалах сэлбэгийг сэлбэгийн мэргэжилтэнтэй хамтарч ажиллах
Багаж тоног төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн аюулгүй ажиллагааг хангаж ажиллах
Ажил эхэлхийн өмнө ба дараа оногдсон багаж тоног төхөөрөмжөө шалгах арчлах, эвдрэлийг даруй засуулах

2018-05-22
БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХӨГЖҮҮЛЭЛТ, ЧАНАР СУДАЛГААНЫ МЕНЕЖЕР

Бүтээгдэхүүний чанарын хяналт хийх;
Гадаад харилцагчдыг байнгын мэдээллээр хангах;
Хадгалалтын горимыг ханган бүтээгдэхүүний чанарт өөрчлөлт орохгүй байх бүх төрлийн арга хэмжээг авах;
Дэлгүүрүүд болон агуулахын эрүүл ахуй, чанарын шаардлагыг хангаж ажиллахад хяналт тавих
Тоног төхөөрөмжийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах тал дээр хяналт тавьж ажиллах;

2018-05-22
СҮЛЖЭЭНИЙ ИНЖЕНЕР /Palo alto, Fortinet, Fire/

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу

2018-05-21
БИЗНЕС ХӨГЖЛИЙН МЕНЕЖЕР /ЯПОН ХЭЛТЭЙ N1/

Группийн салбар компаниудын стратеги төлөвлөлт, шинэ бизнес хөрөнгө оруулалтыг оновчтой удирдан зохион байгуулах,
Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлттэй холбогдсон судалгаа, шинжилгээ хийх, холбогдох ажилтныг мэдээлэл, зааварчилгаагаар хангах


Компанийг төлөөлөн гадаад түнш байгууллагатай харилцах, 2 талын мэдээллийн түргэн шуурхай байдлыг хангах, дамжуулах, шийдвэрлүүлэх

2018-05-21
САНХҮҮГИЙН МЕНЕЖЕР /ТУРШЛАГАТАЙ/

Компанийн санхүүгийн менежментийг төлөвлөх, зохион байгуулах, хянах, шалгах, тайлагнах буюу санхүүгийн үйл ажиллагааг хариуцан ажиллах;
Бизнесийн санхүүгийн ирээдүйн төлөв байдлыг урьдчилан таамаглах, эрсдэлийг тооцоолох;
Урт хугацааны эдийн засаг үр ашиг, зардлын төсөв төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулах;
Төсвийн хуваарилалтыг хийх, мөнгөн урсгалыг хянах;

 

2018-05-21
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА /ТУРШЛАГАТАЙ/

Компанийн зорилго, стратегитэй уялдсан бүтээмжид суурилсан хүний нөөцийн нэгдсэн бодлогыг боловсруулах, хэрэгжүүлэх процессыг удирдлагаар хангах,
Ажлын байрны үнэлгээний аргачлалыг сайжруулах, ажлын байрны зэрэг дэв,  цалин хөлс, урамшуулал, хангамжийн тогтолцоог сайжруулах, хэрэгжүүлэх,
Ажилтны сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх, ажилтнуудыг тогтоон барих хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх,
Гүйцэтгэл, ур чадварын үнэлгээний оновчтой системийг бүрдүүлэх, ажилтнуудыг чадавхижуулах, хөгжүүлэх процессыг удирдлагаар хангах,
Карьер төлөвлөлт, талент менежментийг хэрэгжүүлэх,
Залгамж халааг тасралтгүй системтэйгээр бэлтгэх хөтөлбөр боловсруулж, хэрэгжүүлэх процессыг удирдлагаар хангах,
Хөдөлмөрийн харилцааны оновчтой системийг бүрдүүлэх, хэрэгжүүлэх процессыг удирдлагаар хангах,
Хүний нөөцийн менежерүүдийг чиг үүргийн удирдлагаар хангах, хөгжүүлэх, гүйцэтгэлийг удирдах,
Хүний нөөцийн бүтээмжийг дээшлүүлж байгууллагын зорилгыг хангах, өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн бусад чиг үүргүүд,

2018-05-21
ХУДАЛДАН АВАЛТЫН МЕНЕЖЕР/ АНГЛИ ХЭЛТЭЙ /

Компанийн худалдан авалттай холбоотой үйл ажиллагааг зохион байгуулна
Салбар компаниудын захиалгыг хүлээн авч судалгаа хийн сонгон шалгаруулалт хийж удирдлагуудад тайлагнах
Харилцагч байгуллагуудтай хамтын ажиллагаа тогтоон компанийг төлөөлөн ажиллах
Үйл ажиллагаатай холбоотой журам заавар боловсруулах

2018-05-21
ЯПОН ХЭЛТЭЙ ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕР /Ресторан/

1.Компанийн борлуулалт, ашиг, үр өгөөжийг дээд түвшинд байх бизнес төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжүүлэх
2.Маркетингийн стратеги бодлого тодорхойлох
3.Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний чанар,хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж дээр дүн шинжилгээ хийж, бодлого тодорхойлон хэрэгжүүлэх
4.Харилцагч байгууллагын  хамтын ажиллагааг тасралтгүй хөгжүүлэх замаар борлуулалтыг нэмэгдүүлэх
5.Нэгжүүдийн удирдлага болон ажилтнуудын ажлын бүтээмжийг нэмэгдүүлэх санал санаачлага гарган хэрэгжүүлэх  болон тэднийг сургаж хөгжүүлэх сургалт зохион байгуулах

2018-05-21
ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ /ЭМЭГТЭЙ/

Компанийн санхүүгийн тайлан балансыг нэгтгэх;
Удирдлага болон татвар санхүүгийн байгууллагуудыг шаардлагатай санхүүгийн тайлан; мэдээгээр хангах;
Компанийн НББ-ийн бодлого, санхүүгийн заавар, журмуудын хэрэгжилтэнд хяналт тавих;
Үр ашгийн тайланг хянаж, санхүүгийн шинжилгээ хийж, дүгнэлт гаргах;
НББ-ийн албаны ажилтнуудын өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах;

2018-05-21
САНХҮҮГИЙН ШИНЖЭЭЧ /АНГЛИ ХЭЛТЭЙ/

Санхүүгийн цогц мэдээлэл дээр ажиллах, шинжилгээ хийж үйл ажиллагааны болон санхүүгийн нөхцөл байдалд үнэлэлт өгөх, санхүүжилт, хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гаргалтад ашиглахуйц тайлан дүгнэлт бэлтгэх, төсөв төлөвлөгөө боловсруулах

2018-05-21
САНХҮҮГИЙН ШИНЖЭЭЧ /АНГЛИ ХЭЛТЭЙ/

Санхүүгийн цогц мэдээлэл дээр ажиллах, шинжилгээ хийж үйл ажиллагааны болон санхүүгийн нөхцөл байдалд үнэлэлт өгөх, санхүүжилт, хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гаргалтад ашиглахуйц тайлан дүгнэлт бэлтгэх, төсөв төлөвлөгөө боловсруулах

2018-05-21
ХУДАЛДААНЫ ЗӨВЛӨХ /GODIVA/

Дэлгүүрийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг зохих стандартын дагуу явуулах
Үйлчлүүлэгчидтэй эелдэг боловсон харилцаж, зөвлөгөө мэдээлэл өгч, бэлэн бүтээгдэхүүнийг борлуулах
Бэлэн бус бүтээгдэхүүнийг заасан орц найрлагаар бэлтгэж (сургалтаар заасны дагуу) стандартын дагуу үйлчлэх
Дэлгүүрийн тоног төхөөрөмжийг зааврын дагуу зөв дараалалаар ажиллуулж (сургалтаар заасны дагуу), тогтмол хийгдэх цэвэрлэгээ ариутгалыг зааврын дагуу хийх 

2018-05-21
ДЭЛГҮҮРИЙН АЖИЛТАН /GODIVA/

Дэлгүүрийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг зохих стандартын дагуу явуулах
Үйлчлүүлэгчидтэй эелдэг боловсон харилцаж, зөвлөгөө мэдээлэл өгч, бэлэн бүтээгдэхүүнийг борлуулах
Бэлэн бус бүтээгдэхүүнийг заасан орц найрлагаар бэлтгэж (сургалтаар заасны дагуу) стандартын дагуу үйлчлэх
Дэлгүүрийн тоног төхөөрөмжийг зааврын дагуу зөв дараалалаар ажиллуулж (сургалтаар заасны дагуу), тогтмол хийгдэх цэвэрлэгээ ариутгалыг зааврын дагуу хийх 

2018-05-21
ОРОС АНГЛИ ХЭЛТЭЙ АЯЛЛЫН МЕНЕЖЕР

Аялал жуулчлалын компани, байгууллагуудтай холбоо харилцаа тогтоох, шинэ харилцагчийг нээн илрүүлж, хамтран ажиллах боломжийг эрэлхийлэх, санал тавих, гэрээ хэлцэх хийх, хамтран ажиллах
Харилцагч  байгууллага, түншүүдтэй байнгын эргэх холбоотой ажиллаж, мэдээлэл солилцох
Зах зээлийн мэдээллийн сан бүрдүүлэх, судалгаах хийх, бүтээгдэхүүний танилцуулга бэлтгэж, үзэсгэлэн уулзалтанд оролцох
Харилцагчийн захиалгын дагуу бүтээгдэхүүн санал болгох, үнэ бодолт хийх, борлуулалт хийх
Шаардлагатай тохиолдолд аяллын хөтчөөр ажиллах


 
 

2018-05-18
СҮЛЖЭЭНИЙ ИНЖЕНЕР /Palo alto, Fortinet, Fire/

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу

2018-05-18
ЯПОН ХЭЛТЭЙ ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕР /Ресторан/

1.Компанийн борлуулалт, ашиг, үр өгөөжийг дээд түвшинд байх бизнес төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжүүлэх
2.Маркетингийн стратеги бодлого тодорхойлох
3.Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний чанар,хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж дээр дүн шинжилгээ хийж, бодлого тодорхойлон хэрэгжүүлэх
4.Харилцагч байгууллагын  хамтын ажиллагааг тасралтгүй хөгжүүлэх замаар борлуулалтыг нэмэгдүүлэх
5.Нэгжүүдийн удирдлага болон ажилтнуудын ажлын бүтээмжийг нэмэгдүүлэх санал санаачлага гарган хэрэгжүүлэх  болон тэднийг сургаж хөгжүүлэх сургалт зохион байгуулах

2018-05-15
ВЭБ ХӨГЖҮҮЛЭГЧ /Back-End/

Веб системийн Back-End хөгжүүлэлт хийх
Системийн шинжилгээ хийх, загвар гаргах гм

2018-05-15
ТООЦООНЫ НЯГТЛАН БОДОГЧ /ТУРШЛАГАТАЙ/

ТЭМ-ийн татан авалт ба худалдан авалт, өртөг тооцох
ТЭМ, хангамжийн материалын бүртгэл тооцоог хийх
Бараа материалын хөдөлгөөнийг бүртгэх, хяналт тавих
Үйлдвэрлэлийн өртөг тооцох
Бараа материал, дуусаагүй үйлдвэрлэлийн биет үлдэгдэлд хяналт тавих
Борлуулалтын гүйлгээг бүртгэлийн мэдээллийн системд оруулах
Борлуулагчийн гаргаж өгсөн тайланг үндэслэн бүх төрлийн тооцоог хянаж шалгах, өр авлага үүсгэхгүй ажиллах
Бараа, бэлэн бүтээгдэхүүний тооллого хийх
Өглөг, авлагын тооцоо нийлэх, хяналт тавих
Мэдээ, тайлан бэлтгэх

2018-05-14
Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт, чанар судалгааны менежер

Бүтээгдэхүүний чанарын хяналт хийх;
Гадаад харилцагчдыг байнгын мэдээллээр хангах;
Хадгалалтын горимыг ханган бүтээгдэхүүний чанарт өөрчлөлт орохгүй байх бүх төрлийн арга хэмжээг авах;
Дэлгүүрүүд болон агуулахын эрүүл ахуй, чанарын шаардлагыг хангаж ажиллахад хяналт тавих
Тоног төхөөрөмжийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах тал дээр хяналт тавьж ажиллах;

2018-05-07
БИЗНЕС УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА /УБГУРИЛ ХХК/

Компанийн стратегийг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, хянах, үнэлэх, тасралтгүй сайжруулалт хийх ажлыг зохион байгуулах;
Үйлдвэрийн шинэчлэл, үйл ажиллагаатай холбоотой шинэ төсөл, хөтөлбөрүүдийг удирдан зохион байгуулах;
Гадаад, дотоод харилцагчтай харилцан ашигтай хамтран ажиллах стратеги боловсруулах, хэрэгжүүлэхэд хяналт тавьж, удирдан зохион байгуулах;
Түүхий эд материал болон сэлбэг, тоног төхөөрөмжийн нөөцийг удирдахад хяналт тавих, шаардлагатай бол зохион байгуулах, түүхий эд татан авалт дээр хамтран ажиллах;
Хэрэглэгчийн хүртэж буй үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх зорилгоор хэрэглэгчдийн санал, гомдлыг хүлээн авах, шийдвэрлэх, сайжруулах ажлыг удирдан зохион байгуулах;
Одоогийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг хэрэглэгчдийн хүсэлд нийцүүлэн хөгжүүлэх;
Хүний нөөц, захиргааны алба, санхүү бүртгэлийн албыг менежментийн зүгээс удирдан чиглүүлэх;
Бусад нэгж, алба, хэлтсүүдтэй бодлогын хэмжээнд хамтран ажиллах, чиглүүлэх;
Бизнесийн үндсэн үйл ажиллагааны процессын урсгалыг тасралтгүй сайжруулах ажлыг зохион байгуулах, хэрэгжилтийг хангах;  

2018-05-14
БИЗНЕС УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА

·Борлуулалтын биелэлт, бүтээгдэхүүний тоо ширхэг, зах зээлийн үнэ, ашгийн түвшин тохиромжтой байгаа эсэхэд хяналт тавих, шаардлагатай арга хэмжээ авах
·Компанийн дотоод болон гадаад мэдээллийн урсгалыг тодорхой, системтэйгээр зохион байгуулж аюулгүй байдлыг хангах
·Санхүүгийн урт болон богино хугацааны төлөвлөгөө боловсруулах, тайлангийн шинжилгээ хийх, хэрэгжилтэнд хяналт тавих, сайжруулах
·Орлого зарлага, мөнгөн хөрөнгө, авлага, бараа материал зохистой удирдлага хийх, холбогдох удирдлагуудыг тайлан мэдээллээр хангах
·Дотоод шийдвэр гаргалтад дэмжлэг үзүүлэх, гадны байгууллагуудад тайлан мэдээг цаг хугацаанд нь хүргүүлж, хамтран ажиллах
·Татан авалтын захиалгын хуудсыг хянах, нөөцийг тогтоосон хэмжээнд барих замаар бараа материалын нөөцийг удирдах, хөрөнгийн өгөөж үр ашгийг нэмэгдүүлэх
·Шууд удирдлагаар хангаж, чиглүүлж ажиллах тул ХН-ийн удирдлага, ХАБЭА-н талаар системтэй мэдлэгтэй байх

2018-05-14
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖЕР /МЭРГЭЖЛИЙН/

Компанийн хэмжээнд хүний нөөцийн менежментийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах
Хүний нөөцийн төлөвлөлт, сонгон шалгаруулалт, сургалт хөгжил, гүйцэтгэлийн үнэлгээ, цалин хөлс, шагнал урамшууллын оновчтой бодлого, дүрэм журмыг боловсруулж, хэрэгжүүлэх

2018-05-11
Худалдааны зөвлөх /Hankook, ZIC/

Автомашины тос, дугуйны борлуулалт хийх
Үйлчилгээний ажилтны зүгээс "Үйлчлүүлэгч та хаан" гэсэн зарчмыг баримтлан бараа бүтээгдэхүүний талаарх үнэн зөв мэдээлэл, зөвлөгөөг үйлчлүүлэгчдэд өгөх
Бүтээгдэхүүний өдөр тутмын борлуулалтын мэдээ тайланг гаргаж, бараа бүтээгдэхүүндээ хяналт тавих
Гадаад дүр төрх, харилцааны ур чадварын хувьд үйлчилгээний стандартыг чанд мөрдөж ажиллахҮйлчлүүлэгчийг найрсгаар угтан авч хүсэл сонирхолд нийцүүлэн бүтээгдэхүүний нэр төрөл, тэдгээрийн онцлог, хэрэглээний талаар дэлгэрэнгүй танилцуулах
Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг чанд мөрдөн ажиллах

 

© Таван Богд Групп. 1995-2018 он

Монголын ажлын байрны цорын ганц вэбсайт.

Biznetwork.mn

Copyright © 2008-2018.