ХОТОЛ ОЛНООРОО САЙХАН НААДААРАЙ
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1 хороо, Олимпийн гудамж, "Нийслэлийн замын цагдаагийн газар"-ын баруун талд байрлах Таван Богд Тоёота төв

Нээлттэй ажлын байрууд

2018-09-20
Туслах механик

Оногдсон автомашины засвар үйлчилгээ оношлогоог түргэн шуурхай чанартай, цэвэрхэн засварлах
Хуваарийн дагуу компанийн нэр дээр бүртгэлтэй автомашинуудыг угаах
Багаж тоног төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн аюулгүй ажиллагааг хангаж ажиллах

2018-09-20
Ахлах тогооч

- Хүнсний аюулгүй байдлын тухай хууль, хоол үйлдвэрлэлийн технологи, хоолны цэс, батлагдсан технологийн картыг мөрдөж ажиллах
- Амт чанартай хоол үйлчилгээ үзүүлэх
- Ажилтнуудаа удирдлага зохион байгуулалтаар хангаж ажиллах
 

2018-09-20
Ээлж хариуцсан ерөнхий тогооч

Хоолны цэс технологийн горимын дагуу хоол үйлдвэрлэл явуулна
Хоол бэлтгэх болон үйлчлүүлэгчдэд хүрэх хүртэлх бүх шатанд хоолны эрүүл ахуй, амт чанарт хяналт тавих хэрэгжүүлэх
Гал тогооны хэсгийн ажилтнуудыг удирдан зохион байгуулах, заавар зааварчилгаа өгөх, үйл ажиллагаанд хяналт тавих 

2018-09-20
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА /ТУРШЛАГАТАЙ/

Компанийн зорилго, стратегитай уялдсан бүтээмжид суурилсан хүний нөөцийн нэгдсэн бодлогыг боловсруулах, хэрэгжүүлэх процессыг удирдлагаар хангах,
Ажлын байрны үнэлгээний аргачлалыг сайжруулах, ажлын байрны зэрэг дэв,  цалин хөлс, урамшуулал, хангамжийн тогтолцоог сайжруулах, хэрэгжүүлэх,
Ажилтны сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх, ажилтнуудыг тогтоон барих хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх,
Гүйцэтгэл, ур чадварын үнэлгээний оновчтой системийг бүрдүүлэх, ажилтнуудыг чадавхижуулах, хөгжүүлэх процессыг удирдлагаар хангах,
Карьер төлөвлөлт, талент менежментийг хэрэгжүүлэх,
Залгамж халааг тасралтгүй системтэйгээр бэлтгэх хөтөлбөр боловсруулж, хэрэгжүүлэх процессыг удирдлагаар хангах,
Хөдөлмөрийн харилцааны оновчтой системийг бүрдүүлэх, хэрэгжүүлэх процессыг удирдлагаар хангах,
Хүний нөөцийн менежерүүдийг чиг үүргийн удирдлагаар хангах, хөгжүүлэх, гүйцэтгэлийг удирдах,
Хүний нөөцийн бүтээмжийг дээшлүүлж байгууллагын зорилгыг хангах, өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн бусад чиг үүргүүд,

2018-09-19
Худалдааны зөвлөх

 


Ажлын байрны тодорхойлолтод заасны дагуу

2018-09-18
Рестораны ээлжийн менежер

Pizza Hut” салбар рестораны ээлжийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулж, ажилтнуудыг удирдлагаар хангах;
Бүтээгдэхүүний чанар, үйлчилгээг стандартын дагуу явагдаж буй эсэхэд хяналт тавьж, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх;
Салбарын борлуулалт ашгийг нэмэгдүүлэх;
Ажилтнуудыг сургах, хөгжүүлэх зэрэг салбарын үйл ажиллагааг “Pizza Hut”-ын стандартын дагуу явуулах

2018-09-19
Механик

Оногдсон автомашины засвар үйлчилгээ оношлогоог түргэн шуурхай чанартай, цэвэрхэн засварлах
Багаж тоног төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн аюулгүй ажиллагааг хангаж ажиллах

2018-09-17
ДЭЛГҮҮРИЙН АЖИЛТАН /GODIVA/

Дэлгүүрийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг зохих стандартын дагуу явуулах
Үйлчлүүлэгчидтэй эелдэг боловсон харилцаж, зөвлөгөө мэдээлэл өгч, бэлэн бүтээгдэхүүнийг борлуулах
Бэлэн бус бүтээгдэхүүнийг заасан орц найрлагаар бэлтгэж (сургалтаар заасны дагуу) стандартын дагуу үйлчлэх
Дэлгүүрийн тоног төхөөрөмжийг зааврын дагуу зөв дарааллаар ажиллуулж (сургалтаар заасны дагуу), тогтмол хийгдэх цэвэрлэгээ ариутгалыг зааврын дагуу хийх 

2018-09-17
АУДИТОР /ТУРШЛАГАТАЙ/

 

Группийн дотоод аудитын газрын тогтолцоо, түүнтэй холбоо бүхий ажил үүрэгт газрын захиралд дэмжлэг үзүүлэх, хэрэжилтийн ажилд оролцох, зохицуулах тал дээр анхаарах;
Гадны болон дотоодын эрх бүхий Аудиторуудын гаргасан санал зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх тал дээр газрын захиралд дэмжлэг үзүүлэх, тэдний зүгээс ирүүлсэн санхүүгийн үйл ажиллагааны зөрчил дутагдлыг арилгах арга хэмжээг зохион байгуулах, давтамжгүй байлгахад анхаарч ажиллах;
Группийн удирдлагын зүгээс өгсөн газрын чиг үүрэгтэй хамаарал бүхий ажил үүргүүдийг гүйцэтгэх, эргэн тайлагнах;

2018-09-17
БИЗНЕС ХӨГЖИЛ, ТӨСЛИЙН МЕНЕЖЕР /ХЯТАД ХЭЛТЭЙ HSK6/

Компанийн бизнес хөгжлийн албыг удирдан зохион байгуулж, стратеги төлөвлөлтөнд шаардлагатай зах зээлийн бүхий л төрлийн судалгаа, хөрөнгө оруулалтын судалгааг хийх, нэгтгэн дүгнэх, тайлагнах, удирдлагын оновчтой шийдвэр гаргахад санал оруулах, салбар ресторануудыг шинээр нээх, салбаруудын засвар үйлчилгээг хариуцах, хяналт тавьж ажиллана.

2018-09-17
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖЕР /МЭРГЭЖЛИЙН, АНГЛИ ХЭЛТЭЙ/

Компанийн хэмжээнд хүний нөөцийн менежментийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах
Хүний нөөцийн төлөвлөлт, сонгон шалгаруулалт, сургалт хөгжил, гүйцэтгэлийн үнэлгээ, цалин хөлс, шагнал урамшууллын оновчтой бодлого, дүрэм журмыг боловсруулж, хэрэгжүүлэх

2018-09-17
АХЛАХ АУДИТОР

 

Группийн дотоод аудитын газрын тогтолцоо, түүнтэй холбоо бүхий ажил үүрэгт газрын захиралд дэмжлэг үзүүлэх, хэрэжилтийн ажилд оролцох, зохицуулах тал дээр анхаарах;
Дотоод аудитын газрын бодлогыг хангуулж ажиллаx;
Группийн дотоод аудитын газрын жилийн төлөвлөгөөг төлөвлөн гаргах, хэрэгжилтэд хяналт тавих. ДАГ-аас гаргасан тайланд дүгнэлт зөвлөмж гаргах;
Гадны болон дотоодын эрх бүхий Аудиторуудын гаргасан санал зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх тал дээр газрын захиралд дэмжлэг үзүүлэх, тэдний зүгээс ирүүлсэн санхүүгийн үйл ажиллагааны зөрчил дутагдлыг арилгах арга хэмжээг зохион байгуулах, давтамжгүй байлгахад анхаарч ажиллах;
Группийн нийт дотоод аудиторуудын өдөр тутмын үйл ажиллагааг хянах, мэргэжил арга зүйгээр хангах, сургах, шаардлагатай сургалтуудад хамруулах;
Группийн удирдлагын зүгээс өгсөн газрын чиг үүрэгтэй хамаарал бүхий ажил үүргүүдийг гүйцэтгэх, эргэн тайлагнах;
Удирдлагад ДАГ болон бусад асуудлаар бодлогын түвшинд дэмжлэг үзүүлэх; 

2018-09-17
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА /ТУРШЛАГАТАЙ/

Компанийн зорилго, стратегитай уялдсан бүтээмжид суурилсан хүний нөөцийн нэгдсэн бодлогыг боловсруулах, хэрэгжүүлэх процессыг удирдлагаар хангах,
Ажлын байрны үнэлгээний аргачлалыг сайжруулах, ажлын байрны зэрэг дэв,  цалин хөлс, урамшуулал, хангамжийн тогтолцоог сайжруулах, хэрэгжүүлэх,
Ажилтны сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх, ажилтнуудыг тогтоон барих хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх,
Гүйцэтгэл, ур чадварын үнэлгээний оновчтой системийг бүрдүүлэх, ажилтнуудыг чадавхижуулах, хөгжүүлэх процессыг удирдлагаар хангах,
Карьер төлөвлөлт, талент менежментийг хэрэгжүүлэх,
Залгамж халааг тасралтгүй системтэйгээр бэлтгэх хөтөлбөр боловсруулж, хэрэгжүүлэх процессыг удирдлагаар хангах,
Хөдөлмөрийн харилцааны оновчтой системийг бүрдүүлэх, хэрэгжүүлэх процессыг удирдлагаар хангах,
Хүний нөөцийн менежерүүдийг чиг үүргийн удирдлагаар хангах, хөгжүүлэх, гүйцэтгэлийг удирдах,
Хүний нөөцийн бүтээмжийг дээшлүүлж байгууллагын зорилгыг хангах, өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн бусад чиг үүргүүд,

2018-09-17
БИЗНЕС ХӨГЖИЛ, ТӨСЛИЙН МЕНЕЖЕР /ЯПОН ХЭЛТЭЙ N1/

Группийн салбар компаниудын стратеги төлөвлөлт, шинэ бизнес хөрөнгө оруулалтыг оновчтой удирдан зохион байгуулах,
Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлттэй холбогдсон судалгаа, шинжилгээ хийх, холбогдох ажилтныг мэдээлэл, зааварчилгаагаар хангах


Компанийг төлөөлөн гадаад түнш байгууллагатай харилцах, 2 талын мэдээллийн түргэн шуурхай байдлыг хангах, дамжуулах, шийдвэрлүүлэх

2018-09-17
САНХҮҮГИЙН МЕНЕЖЕР /тавигдах шаардлага уншина уу/

ТАВАН БОГД ГРУППИЙН САНХҮҮГИЙН БҮТЭЦ НЬ:
 

ААН-ЫН БҮРТГЭЛ БУЮУ НЯГТЛАН БОДОГЧ, ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧИДООС БҮРДСЭН БАГ /150 ГАРУЙ/
САНХҮҮ ХАРИУЦСАН ТУСДАА ГАЗАР БУЮУ, САНХҮҮ ШИНЖЭЭЧ, САНХҮҮ МЕНЕЖЕР, САНХҮҮГИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА, САНХҮҮ ХАРИУЦСАН ЗАХИРАЛ ГЭСЭН ТУСДАА БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТТАЙ ТУЛ САНХҮҮ МЕНЕЖЕРЭЭР ААН-ИЙН САНХҮҮ ХАРИУЦАН АЖИЛЛАСАН ТУРШЛАГАТАЙ ХҮН ХАНДАНА УУ!  


Компанийн санхүүгийн менежментийг төлөвлөх, зохион байгуулах, хянах, шалгах, тайлагнах буюу санхүүгийн үйл ажиллагааг хариуцан ажиллах;
Бизнесийн санхүүгийн ирээдүйн төлөв байдлыг урьдчилан таамаглах, эрсдэлийг тооцоолох;
Урт хугацааны эдийн засаг үр ашиг, зардлын төсөв төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулах;
Төсвийн хуваарилалтыг хийх, мөнгөн урсгалыг хянах;

 

2018-09-17
Тооцооны нягтлан бодогч

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг
- Мөнгөн хөрөнгийн орлого, зарлагын гүйлгээг бүртгэх
- Борлуулалттай холбоотой авлагын бүртгэл, барагдуулалт, үлдэгдлийг хянах, баталгаажуулалт
- Бараа материалын өртгийн тооцоог үнэн зөв бүртгэх
- Бараа материалын хөдөлгөөнийг бүртгэх, гүйлгээ хийх, хяналт тавих
- Бараа материалын биет үлдэгдэлд бүртгэлээр хяналт тавьж, тайлан бэлтгэх
- Борлуулалттай холбоотой тайлан мэдээлэл боловсруулах
- Хариуцсан салбарын борлуулалтын багийн ажилд хяналт тавих
- Борлуулалтын авлага барагдуулах гүйлгээг системд хийх, авлагын мэдээ тайлан гаргах
- Борлуулалттай холбоотой өглөгийн бүртгэл, барагдуулалт, үлдэгдлийг хянах, баталгаажуулалт
- Үндсэн хөрөнгийн бүртгэл, хяналт, баталгаажуулалт, тооллого

2018-09-17
ДИЗАЙНЕР /Видео график/

Компанийн маркетинг идэвхжүүлэлтийн ажлыг хийх, хэвлэлийн эх бэлтгэх, хувилах;
Дотоод ажилд хэрэглэгддэг үнэмлэх, урилгын эхийг бэлтгэх;
Сонин, сэтгүүл, танилцуулгуудыг загварын төгс шийдэлтэйгээр боловсруулж, хэвлүүлэх

2018-09-17
САНХҮҮГИЙН ШИНЖЭЭЧ /ТУРШЛАГАТАЙ/

Санхүүгийн цогц мэдээлэл дээр ажиллах, шинжилгээ хийж үйл ажиллагааны болон санхүүгийн нөхцөл байдалд үнэлэлт өгөх, санхүүжилт, хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гаргалтад ашиглахуйц тайлан дүгнэлт бэлтгэх, төсөв төлөвлөгөө боловсруулах

2018-09-18
Туслах аудитор

Хийж гүйцэтгэх үндсэн үүрэг: 

Гадны болон дотоодын эрх бүхий Аудиторуудын гаргасан санал, зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх тал дээр Газрын захиралд дэмжлэг үзүүлэх. Тэдний зүгээс илрүүлсэн санхүүгийн үйл ажиллагааны зөрчил дутагдлыг арилгах арга хэмжээг зохион байгуулах. 
Охин компани, бизнесийн дотоод газар нэгжийн үйл ажиллагааны төлөвлөлт, төсвийн гүйцэтгэлд хяналт тавьж, үр ашиггүй зардлыг бууруулж үр ашгийг дээшлүүлэх зөвлөмж өгч гүйцэтгэлийг хянах
Аливаа эрсдэлд өртөж болзошгүй сул талуудыг урьдчилан тооцож, уг эрсдлийг бууруулах талаар санал, зөвлөмж, журам боловсруулан танилцуулах
Монгол улсад мөрдөгдөж буй хууль тогтоомж, эрх бүхий байгууллагаас батлан гаргасан үйл ажиллагаанд дагаж мөрдвөл зохих заавар, журам, стандартууд, дотооддоо даган мөрдөхөөр баталсан ажлын заавар журам, стандартуудын хэрэгжилтэнд хяналт тавих, удирдлагад тайлагнах 

2018-09-12
Рестораны ээлжийн менежер

Pizza Hut” салбар рестораны ээлжийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулж, ажилтнуудыг удирдлагаар хангах;
Бүтээгдэхүүний чанар, үйлчилгээг стандартын дагуу явагдаж буй эсэхэд хяналт тавьж, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх;
Салбарын борлуулалт ашгийг нэмэгдүүлэх;
Ажилтнуудыг сургах, хөгжүүлэх зэрэг салбарын үйл ажиллагааг “Pizza Hut”-ын стандартын дагуу явуулах

2018-09-14
БИЗНЕС ХӨГЖЛИЙН АЛБАНЫ ДАРГА /АНГЛИ ХЭЛТЭЙ/

Компанийн бизнес хөгжлийн албыг удирдан зохион байгуулж, стратеги төлөвлөлтөнд шаардлагатай зах зээлийн бүхий л төрлийн судалгаа, хөрөнгө оруулалтын судалгааг хийх, нэгтгэн дүгнэх, тайлагнах, удирдлагын оновчтой шийдвэр гаргахад санал оруулах, салбар ресторануудыг шинээр нээх, салбаруудын засвар үйлчилгээг хариуцах, хяналт тавьж ажиллана.

2018-09-13
Хүнсний эрүүл ахуйч, технологич

- Хоол үйлдвэрлэийн үйл явц, процессд хяналт тавих
- Ажилтнуудын эрүүл орчинд ажил, үйлчилгээгээ явуулах нөхцөл боломжоор хангах
- Бичиг баримт, журам, дүрэм боловсруулах
- Баг хамт олноороо хамтран ажиллах

2018-09-10
ТАТАН АВАЛТ, БОРЛУУЛАЛТЫН МЕНЕЖЕР /Хятад хэлтэй/

Гадаад бэлтгэн нийлүүлэгчтэй харилцах, бараа бүтээгдэхүүний захиалга хийх /Хятад/
Бараа бүтээгдэхүүний гаалийн бүрдүүлэлт хийх
Бүтээгдэхүүний үнийн санал боловсруулах, тооцоолол хийх, харилцагчидтай уулзалт хийж бүтээгдэхүүнийг танилцуулах, хамтран ажиллах санал тавих, гэрээ байгуулж хамтран ажиллах 

 

2018-09-06
ГАДААД ХАРИЛЦАА, ТӨСЛИЙН МЕНЕЖЕР /Англи, Япон хэл/

Компанийг төлөөлөн гадаад түнш байгууллагатай харилцах, гадаад харилцагчдын мэдээллийн түргэн шуурхай байдлыг хангах, дамжуулах, шийдвэрлүүлэх, шийдвэр гаргаж үр ашигтай хамтран ажиллах
Барилгын төслүүдтэй хамтран ажиллах, бүтээгдэхүүнээ танилцуулах, бүтээгдэхүүний үнийн санал боловсруулах, тооцоолол хийх, харилцагчидтай уулзалт хийж хамтран ажиллах санал тавих, гэрээ байгуулж хамтран ажиллах 
Бүтээгдэхүүний гадаад тээвэрлэлтийн үйл ажиллагааг хариуцаж ажиллах, тээврийн компанитай харилцах, шаардлагатай мэдээлэл солилцох

2018-09-12
Касс

 


Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу


 
 

2018-09-03
Механик

Оногдсон автомашины засвар үйлчилгээ оношлогоог түргэн шуурхай чанартай, цэвэрхэн засварлах
Багаж тоног төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн аюулгүй ажиллагааг хангаж ажиллах

© Таван Богд Групп. 1995-2018 он

Монголын ажлын байрны цорын ганц вэбсайт.

Biznetwork.mn

Copyright © 2008-2018.