Монгол улс, Улаанбаатар хот, Монгол улс, Улаанбаатар хот СХД 18-р хороо, Энхтайвны өргөн чөлөө-157, ТЭСО корпораци

Нээлттэй ажлын байрууд

2018-09-18
ҮЙЛДВЭРИЙН ДАРГА. /ICEMARK/

- Үйлдвэрлэлийн бүтээмж, ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх
- Бүтээмжийг сайжруулах орчин үеийн арга технологийг үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэх 
- Үйлдвэрлэлийн норм норматив, стандартыг тогтоох , дүн шинжилгээ тооцоолол хийх
- Үйлдвэрлэлийн процессийн зураг авалт хийх 
- Судалгаа шинжилгээ хийх, санал зөвлөмж өгөх 
- Бүтээмжийг дээшлүүлэх идэвхжүүлэлтийн хөтөлбөр боловсруулах 

2018-09-18
ҮЙЛДВЭРИЙН МЕХАНИК. /ICEMARK/

- Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж, техникийн эвдрэл гэмтлийг засварлах, оношлох, төлөвлөгөөт засвар үйлчилгээг мэргэжлийн түвшинд хийж гүйцэтгэх, 
- Шинээр суурьлуулах, туршилт тохируулга хийх өдөр тутам хяналт тавиж ажиллах.
- Засвар үйлчилгээний ажилтнуудыг удирдан зохион байгуулах, өдөр тутмын удирдлагаар хангах, ажилчидадаа үлгэр дуурайлал болж ажилчдын удирдан зохион байгуулж манлайлж ажлаа түргэн шуурхай, чанартай хийж гүйцэтгэх

2018-09-18
ГРАФИК ДИЗАЙНЕР

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.
Бүтээгдэхүүний танилцуулага, реклам, зар сурталчилгааны эх дизайныг гаргах
График дизайныг хариуцан ажиллах
Маркетинг, олон нийттэй харилцах ажлуудын гүйцэтгэлд хамтарч ажиллах
Компанийн болон бүтээгдэхүүний сонингийн эх загваруудыг гаргах
Компанийн болон хэрэглэгчийн сонирхолд нийцүүлэх мэдрэмжтэй

2018-09-20
МАРКЕТИНГИЙН МЕНЕЖЕР /ICEMARK/

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан чиг үүргийн дагуу

2018-09-06
Маркетинг, борлуулалт хариуцсан менежер

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан чиг үүргийн дагуу  

2018-09-07
ТӨСЛИЙН УДИРДАГЧ

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан чиг үүргийн дагуу  

2018-09-07
Гадаад харилцааны менежер /Орос хэлтэй/

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан чиг үүргийн дагуу  

2018-09-07
БИЗНЕС ХӨГЖЛИЙН МЕНЕЖЕР /ШИНЭ ТӨСӨЛ/

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан чиг үүргийн дагуу  

2018-09-11
ЗЭЭЛИЙН ЭДИЙН ЗАСАГЧ /2 ХҮН/

Зээлийн бүтээгдэхүүн сурталчилах
Харилцагчдад зээлийн бүтээгдэхүүнийг танилцуулах, шинэ харилцагч татах
Зээл судлах, дүн шинжилгээ хийх, холбогдох удирдлагад танилцуулан шийдвэрлүүлэх,
Олгосон зээлд хяналт тавих
Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан бусад чиг үүргүүд

2018-09-19
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖЕР

Ажил, албан тушаалын тодорхойлолтод заасан чиг үүрэг

2018-09-17
МАРКЕТИНГИЙН ГАЗРЫН ЗАХИРАЛ

- Корпорацийн маркетинг, бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, борлуулалтын богино, дунд, урт хугацааны стратегийн хэрэгжүүлэлтэнд дэмжлэг үзүүлж, сургалт арга зүйн төлөвлөгөө гаргаж хэрэгжүүлэх
- Шинэ технологи, шинэ зах зээл болон өнөөгийн нөхцөл байдал дээр шинжилгээ хийн дүгнэлт санал оруулах чиглүүлэх  
- Бизнес төлөвлөлт  /BSC, OGSM/, маркетингийн судалгаа, төлөвлөгөө боловсруулах, шинжилгээ хийх   
- Өнөөгийн маркетингийн стратегийн 7P-н хүрээнд шинжилгээ судалгаа хийх, дүгнэлт гаргаж компанид тохирсон маркетингийн стратегийг боловсруулах

2018-09-17
МАРКЕТИНГИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨХ

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан чиг үүргийн дагуу

2018-09-17
ЧАНАРЫН БОДЛОГЫН МЕНЕЖЕР.

- Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.

2018-09-17
ХУУЛЬЧ

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ. Үүнд:            

Компанийн удирлагын зүгээс гаргаж буй бодлогын баримт бичиг, бусад шийдвэрийн хууль зүйн үндэслэлийг хянах, санал өгөх, түүнтэй холбоотой гүйцэтгэл хийх, нийтээр дагаж мөрдөх хууль, дүрэм журмын хүрээнд зөвөлгөө чиглэл өгөх, харилцан хамаарал бүхий хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаа, хувь хүн, компанийн удирлагад хууль зүйн зөвөлгөө өгөх, хууль эрх зүйн таатай орчин нөхцлийг бүрдүүлэх, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх
Харилцагч, худалдааны төлөөлөгч, хөдөө орон нутгийн гэрээт ажилчид болон компанийн үйл ажиллагаатай холбоотой аливаа асуудлыг хууль эрх зүйн хүрээнд шийдвэрлэх, төрийн байгууллагад төлөөлөх, өмгөөлөх
Авлага барагдуулах ажиллагааг хуулийн хүрээнд түргэн шуурхай шийдвэрлэх
Хамтран ажиллах гэрээтэй холбоотой аливаа асуудлыг хууль эрх зүйн хүрээнд хийх.
Харилцагчийн зээлдэх чадварын зэрэглэлийг тогтооход хууль эрх зүйн үүднээс зөвөлгөө зөвлөмж өгч дэмжин ажиллах зэрэг үндсэн чиг үүргүүдийг хэрэгжүүлнэ.

      

2018-09-10
ЭЭЛЖИЙН ТЕХНОЛОГИЧ /түр гэрээт /

Ажил, албан тушаалын тодорхойлолтод заасан чиг үүрэг

2018-09-10
ТӨСЛИЙН МЕНЕЖЕР /АНГЛИ ХЭЛТЭЙ/

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан чиг үүргийн дагуу   

2018-09-12
ҮЙЛДВЭРИЙН МЕХАНИК.

- Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж, техникийн эвдрэл гэмтлийг засварлах, оношлох, төлөвлөгөөт засвар үйлчилгээг мэргэжлийн түвшинд хийж гүйцэтгэх, 
- Шинээр суурьлуулах, туршилт тохируулга хийх өдөр тутам хяналт тавиж ажиллах.
- Засвар үйлчилгээний ажилтнуудыг удирдан зохион байгуулах, өдөр тутмын удирдлагаар хангах, ажилчидадаа үлгэр дуурайлал болж ажилчдын удирдан зохион байгуулж манлайлж ажлаа түргэн шуурхай, чанартай хийж гүйцэтгэх

2018-09-13
ОЛОН НИЙТТЭЙ ХАРИЛЦАХ МЕНЕЖЕР.

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан чиг үүргийн дагуу       

2018-09-11
ҮЙЛДВЭРИЙН МЕНЕЖЕР

Үйлдвэрлэл болон нөөцийг зөв төлөвлөх
Хөдөлмөр зохион байгуулалтыг хангах
Ажиллах хүчний сонголт, хуваарилалтыг оновчтой хийх
Хамт олны хандлага харилцааг сайжруулж, идэвхижүүлэх
Бүтээмжийг нэмэгдүүлэх
ХЭМАБ -ыг хангаж ажиллуулах

2018-09-11
МАРКЕТИНГИЙН МЕНЕЖЕР.

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан чиг үүргийн дагуу

2018-09-12
ХУДАЛДААНЫ ТӨЛӨӨЛӨГЧ.

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан үүргийг биелүүлнэ

2018-09-12
ЭРҮҮЛ АХУЙЧ.

Үйлдвэрийн байр, тоног төхөөрөмж,агуулах, үйлдвэрт ашиглагдаж байгаа түүхий эд материал, бүтээгдэхүүн болон ажилчдын эрүүл ахуйг хангуулах, стандартын шаардлага хангасан нөхцөлд үйлдвэрлэл явагдаж буй эсэхэд хяналт тавих.Үйлдвэрлэлийн байгууламжийн болон ажилчдын аюул, эрсдэлийг илрүүлж, урьдчилан сэргийлж ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэхэд шаардлагатай арга хэмжээг авч ажиллах.

2018-09-11
Санхүүгийн шинжээч

Хөрөнгө оруулалтын боломж, хувилбаруудыг судлаж, оновчтой хөрөнгө оруулалт хийх шийдвэр гаргалтын мэдээллээр удирдлагуудыг хангах, 
Хөрөнгө босгох хөрөнгийн эх үүсвэрийг тодорхойлох, гэрээ хэлэлцээр байгуулах
Хөрөнгө оруулалтын төсөв, төлөвлөгөө зохиох, зах зээлийн болоод хэрэглэгчийн судалгаа хийх
Төслийн эдийн засгийн тооцоолол, судалгааны тоон өгөгдөл дээр дүн шинжилгээ, анализ хийх, дүгнэлт гаргах, санал боловсруулах.

2018-09-10
БИЗНЕС ХӨГЖЛИЙН МЕНЕЖЕР /АНГЛИ ХЭЛТЭЙ/

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан чиг үүргийн дагуу    

2018-09-10
ИМПОРТ МЕНЕЖЕР /АНГЛИ, ХЯТАД ХЭЛТЭЙ/.

Гадаад зах зээлийн судалгаа шинжилгээ хийх, гадаадын харилцагчидтай харилцах, худалдааны гэрээ хэлэлцээр байгуулж үр ашигтай хамтын ажиллагааг төлөвлөх, зохион байгуулах, хянах           
Гадны зах зээл дээрх эрэлттэй бараа бүтээгдэхүүний судалгаа шинжилгээ хийж дүгнэлт зөвлөмж боловсруулах
Дотоодын зах зээлийн экспорт, импортын судалгаа шинжилгээ хийж, дүгнэлт зөвлөмж боловсруулах
Дотоодын онлайнаар болон ОУ-н онлайнаар худалдааны сургалт хөтөлбөрт хамрагдаж сар бүр түвшинг тогтоолгох
Олон улсын үзэсгэлэн худалдаа, компанит ажилд байгуулагыг төлөөлөн оролцох

2018-09-10
ИМПОРТ МЕНЕЖЕР /АНГЛИ, ХЯТАД ХЭЛТЭЙ/.

Гадаад зах зээлийн судалгаа шинжилгээ хийх, гадаадын харилцагчидтай харилцах, худалдааны гэрээ хэлэлцээр байгуулж үр ашигтай хамтын ажиллагааг төлөвлөх, зохион байгуулах, хянах           
Гадны зах зээл дээрх эрэлттэй бараа бүтээгдэхүүний судалгаа шинжилгээ хийж дүгнэлт зөвлөмж боловсруулах
Дотоодын зах зээлийн экспорт, импортын судалгаа шинжилгээ хийж, дүгнэлт зөвлөмж боловсруулах
Дотоодын онлайнаар болон ОУ-н онлайнаар худалдааны сургалт хөтөлбөрт хамрагдаж сар бүр түвшинг тогтоолгох
Олон улсын үзэсгэлэн худалдаа, компанит ажилд байгуулагыг төлөөлөн оролцох

2018-09-10
БОРЛУУЛАЛТЫН АЛБАНЫ ДАРГА АЖИЛД АВНА.

- Худалдааны төлөөлөгчдийг удирдан зохион байгуулах;
- Борлуулалтын төлөвлөгөөг хангах, өсгөхөд санаачлагатай ажиллах;
- Байгууллагын менежмент, зарчмыг худалдааны төлөөлөгч нартаа ойлгуулж, мөрдүүлэх;
- Борлуулалтыг дэмжих урамшуулал,  идэвхжүүлэлтийн хөтөлбөр боловсруулж, хэрэгжүүлэн үр дүнг үнэлж, хаах
- Худалдааны төлөөлөгчийн ажлын гүйцэтгэлийг өдөр, сар, улирал, жилээр үнэлэх, дүгнэх, тайлагнах
- Худалдааны төлөөлөгч нарыг ажлын байран дээр хөгжих, өсөн дэвшихэд дэмжин ажиллах.

2018-09-10
БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХӨГЖҮҮЛЭЛТИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан дараах үндсэн чиг үүргийг гүйцэтгэнэ. Үүнд:

Үйлдвэрлэж буй болон шинээр үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх бүтээгдэхүүний судалгаа хийх
Бүтээгдэхүүний туршилт судалгаа болон бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх явц дахь найрлага  технологийн горимын стандартыг мөрдөж буй эсэхэд хяналт тавих
Шинэ бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх санал боловсруулах, хэрэгжүүлэх
Зах зээлийн боломжийн судалгааг хэрэгжүүлэн үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэн ажиллах.

2018-09-10
НЯГТЛАН БОДОГЧ

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан чиг үүргийн дагуу

2018-08-22
Талбайн инженер

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан чиг үүргийн дагуу

2018-08-23
Холбоо дохиоллын инженер /Luxury project/

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан чиг үүргийн дагуу

2018-08-23
Маркетинг хариуцсан менежер

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан чиг үүргийн дагуу

2018-08-23
Үйлдвэрлэл хариуцсан менежер

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан чиг үүргийн дагуу

2018-08-23
Санхүү хариуцсан менежер

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан чиг үүргийн дагуу

2018-09-03
СИСТЕМИЙН ИНЖЕНЕР

Корпорацийн мэдээллийн технологи ба мэдээллийн аюулгүй байдлын бодлого, журам, стандартыг ойлгож, мөрдөх, сайжруулах чиглэлээр санал боловсруулах;
Мэдээллийн системийн сервэр, технологитой холбоотой шаардлагуудыг судалж, сайжруулах, өөрчлөх, шинэчлэх чиглэлээр санал боловсруулах, гүйцэтгэх;
Программ хангамж, үйлдлийн системийг шинэчлэх(update & upgrade) төлөвлөгөө гаргаж, хэрэгжүүлэх
Мэдээллийн технологийн бусад багууддтай хамтран ажиллаж, асуудал шийдвэрлэх, шинжилгээ хийх зэрэгт дэмжлэг үзүүлэх;
Сервэрийн үйлдлийн систем, серверийн програм хангамж, хэрэглээний програмыг суулгах, тохиргоо хийх;
Техникийн дэмжлэг хүссэн дуудлагыг шуурхай хүлээн авч, дуудлагыг хааж, хэрэглэгчид мэдээлэх;
Сервэр, системүүдийг нэгдсэн мониторингийн арга хэрэгслээр хянаж, илэрсэн алдаа зөрчил, програм болон техникийн тулгамдсан бүх асуудлыг шийдвэрлэх;
Тулгарсан асуудлыг дотоод нөөцөд тулгуурлан шийдэх боломжгүй бол үйлдвэрлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч эсхүл үйлдвэрлэгчийн дэмжлэг авч шуурхай шийдвэрлүүлэх ажлыг зохион байгуулах;
Шинээр хэрэглээнд нэвтэрч буй төрөл бүрийн техникийн системийн функц, системийн бүтцийг богино хугацаанд ойлгож, суралцдаг байх;
Шинээр нэвтрүүлэх систем, сервер, програм ба техник хангамжийн хүчин чадлыг урьдчилсан байдлаар шинжлэх, дүгнэх;
Шаардлагатай тохиолдолд бусад холбогдох ажил үүргийг гүйцэтгэх;

2018-09-03
МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН МЭРГЭЖИЛТЭН

Компанийн мэдээллийн систем, мэдээллийн сүлжээний аюулгүй байдал, бүрэн бүтэн байдлыг хангах, энэ чиглэлээр журам боловсруулах, хэрэгжүүлэх;
Мэдээллийн аюулгүй байдлын бодлого, дүрэм журам, стандартыг шинэчлэх, хэрэгжилтийг тогтмол хянах;
Аюулгүй байдлын бодлогыг дагаж мөрдүүлэх зориулалттай  гэрчилгээжүүлэлтийн үйл явцыг бий болгох, удирдах;
Мэдээллийн системийн хэрэглэгчийн бүртгэлийг нягтлах, хэрэглэгчийн нэвтрэх эрхийн зөвшөөрөл, өөрчлөлт, шинэчлэлийг баталгаажуулах;
Үйл ажиллагааны нэгжүүдэд мэдээллийн технологийн эрсдлийн үнэлгээ, нөлөөллийн шинжилгээ болон бусад үнэлгээг хийх;
Нийт албан хаагчдад аюулгүй байдлын мэдлэг олгох сургалт зохион байгуулах;
Мэдээллийн системүүд, мэдээллийн технологийн хатуу, зөөлөн дэд бүтцүүдийн тоног төхөөрөмжүүдийн үүсгэсэн мэдээллийг хянаж, хортой болон сэжигтэй шинж тэмдгийг илрүүлэх;
Техникийн гэмтэл, цахилгааны саатал, хүний хүчин зүйл, байгалийн гамшиг, осол зэрэг бүхий л эрсдлийн үеийн нөхөн сэргээх журам, төлөвлөгөө боловсруулах, шалгалт, туршилтыг зохион байгуулах;

2018-08-31
Англи хэлтэй импорт менежер

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан ажил үүргийн дагуу

2018-08-29
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ГАЗРЫН ЗАХИРАЛ

-Корпорацийн хэмжээний хүний нөөцийн бодлого төлөвлөлтийг гаргах
-Төв компанийн бусад чиг үүргийн хүний нөөцийн менежерүүдийг зөвлөж ажиллах
-Хариуцсан чиг үүргийн хүрээнд судалгаа шинжилгээ хийх, шинэ арга ажиллагааг хэвшүүлэх
-Чиг үүргийн болон шугаман удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгавар, журмуудыг хэрэгжүүлэх, ажлаа тайлагнах.
-Хяналт тайлан шинжилгээ хийх

2018-08-29
ЧАНАРЫН БОДЛОГЫН МЕНЕЖЕР.

- Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.

2018-08-29
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН АХЛАХ МЕНЕЖЕР /салбар компани/

Чадварлаг  хүний нөөцийг бүрдүүлэх, сургаж хөгжүүлэх, тогтоон барих, хүний нөөцийн тасралтгүй үйл ажиллагааг хангах замаар салбар компанийн хүний нөөцийн бодлогыг хэрэгжүүлэх

2018-08-22
ХАБЭА-н ажилтан /Барилга/

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан чиг үүргийн дагуу

© Тэсо Корпораци. 2003-2018 он

Монголын ажлын байрны цорын ганц вэбсайт.

Biznetwork.mn

Copyright © 2008-2018.