Үндсэн хувилбар
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Шангри-Ла төв, 15 давхар

Нээлттэй ажлын байрууд

2019-01-16
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖЕР

Банкны эрхэм зорилго, үнэт зүйлсийн хүрээнд тодорхойлсон хүний нөөцийн бодлого, стратегийн дагуу хүний нөөцийн сонгон шалгаруулалтын ажлыг гүйцэтгэж, баг хамт олныг бүрдүүлэх, хүний нөөцийн өдөр тутмын зохион байгуулалт, үйл ажиллагаагаар хангах;
Банкны өсөлт дэвшилттэй холбоотой шаардлагатай өөрчлөлт шинэчлэлтүүдийг тухай бүр хийж, хүний нөөцийн дүрэм журам, зааварт шаардлагатай нэмэлт өөрчлөлтүүдийг оруулах;
Ажилтнуудын хөдөлмөрийн бүтээмж, гүйцэтгэлийн үр дүнг сайжруулах, байгууллагын соёл, хамт олны эерэг уур амьсгалыг бүрдүүлэхэд чиглэсэн арга хэмжээ зохион байгуулах;
Ажилтнуудын гүйцэтгэлийн үнэлгээний системийг илүү боловсронгуй болгож, сургалт хөгжил талаас газар хэлтсүүдийн удирдлагуудтай хамтран ажиллах;
Газар хэлтсийн захирлуудаас тухайн цагт өгсөн чиг үүргүүдийн дагуу ажлын байрны тодорхойлолт бичиж батлуулах, хүний нөөц захиргааны ажлуудыг үр дүнтэй удирдан зохион байгуулах;
Удирдлагаас өгөх урт хугацааны болон өдөр тутмын бусад үүрэг даалгаварууд;

2019-01-16
Комплаенсийн газрын мэргэжилтэн

Банкны үйл  ажиллагааны бодлого,  журам нь Олон улсын стандарт, заавар, зөвлөмж, болон Монгол  Улсын хууль тогтоомж, эрх  бүхий байгууллагын шаардлагад  нийцэж байгаа байдалд  хяналт тавих,  нийцүүлэх ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх  зохион  байгуулах, хууль тогтоомжийг  хэрэгжүүлэхэд банкны  газар,  хэлтэс,  нэгжид дэмжлэг  үзүүлэх, комплаенсийн зарчмыг нэвтрүүлэх, бэхжүүлэх;  

2019-01-16
Программ ашиглалтын мэргэжилтэн

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг:

Банкны суурь бүртгэлийн систем, Дижитал банкны системийн параметрийн бүтэц, зарчим, ажлын горимыг судлах, оновчтой, үр ашигтай хувилбар хайх, шинэ санал дэвшүүлэх, шийдвэрлүүлэх,
Суурь бүртгэлийн системийг банкны бусад програм хангамжтай уялдан ажиллах нөхцлийг судлах, шийдлийг тодорхойлох, нэвтрүүлэх, алдаа дутагдлын шалтгааныг тодорхойлох, засварлах, урьдчилан сэргийлэх,
Шинэ систем, программ хангаж нэвтрүүлэх ажилд оролцох, суурь бүртгэлийн болон бусад системд үйл ажиллагаа болон технологийн дэмжлэг үзүүлэх,
Шинэ систем, програм хангамжийг тестлэх, сургах, нэвтрүүлэх,

2019-01-16
САЛБАРЫН ЗАХИРАЛ

Салбар нэгжийн бизнес, бүртгэл, дотоод үйл ажиллагааг өдөр тутам удирдан зохион байгуулж, харилцагч, зээл, эх үүсвэр, хөрөнгийг байнга нэмэгдүүлэх, үйл ажиллагааны цар хүрээг өргөжүүлэх, үйлчилгээний чанар бүтээмжийг дээшлүүлэх замаар үйл ажиллагааны үр ашиг, ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх, төлөвлөгөөг биелүүлэн ажиллахад оршино.

2019-01-16
ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ МЭРГЭЖИЛТЭН

Банкны зээлийн үйл ажиллагаанд  барьцаа хөрөнгийн дутагдлаас учирч болзошгүй эрсдэлийг бууруулах зорилгоор зээлийн болон банкны хөрөнгийн үнэлгээг тогтоох үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулж, салбар нэгжийн ажилтнуудыг мэргэжлийн зөвлөгөө, зааварчилгаагаар хангах, хөрөнгийн үнэлгээг бодитой хийхэд оршино.

2019-01-16
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ШИНЖЭЭЧ

§  Олон улсын болон дотоодын хөрөнгийн зах зээлийн судалгаа хийж, хөрөнгө оруулалтын бодлого боловсруулах; 
§  Хөрөнгө оруулалтын багцыг мониторинг хийж, боломжит шинэ хөрөнгө оруулалтыг тодорхойлох; 
§  Санхүүгийн мэдээлэлд анализ хийж, мөнгөн урсгалын төсөөлөл болон санхүүгийн модел бэлтгэх.

2019-01-16
МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМИЙН ЭРСДЭЛИЙН ШИНЖЭЭЧ

Кибр халдлагын цар хүрээ, шалтгааныг тогтоон дүгнэлт гарган халдлагыг зогсоох, хариу арга хэмжээ авах;
Мэдээллийн аюулгүй байдлын зөрчилд дүн шинжилгээ хийх;
Аюулгүй байдлын эмзэг цэгүүдийг тодорхойлох, урьдчилан сэргийлэх ажилд дэмжлэг үзүүлэх, заавар зөвлөмжөөр хангах;
Аюулаас урьдчилан сэргийлэх технологийн шийдлүүдийг олох, санал болгох, хэрэгжүүлэх, мэдээллэх.

2019-01-17
ИННОВАЦИЙН ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

Банкны цахим банк, төлбөрийн картын хэвлэлт, хадгалалт, идэвхжүүлэт, картын системийн өдөр өндөрлөлтийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах, зах зээлийг өргөжүүлэхтэй холбоотой үйл ажиллагааг хариуцна. 
 
 

2019-01-16
БАЙГУУЛЛАГЫН БАНКНЫ ХАРИЛЦААНЫ МЕНЕЖЕР

Иргэд болон томоохон аж ахуйн нэгжүүдэд банкны бизнесийн бүтээгдэхүүний талаар сурталчлан таниулж борлуулах замаар зээлийн багцын өсөлтийг хангах, шинэ харилцагч нарыг татах, мөн банкны харилцагч нартаа урт хугацааны сайн түншлэлийн харилцааг тогтоож үр дүнтэй хамтран ажиллахад ажлын байрны зорилго чиглэгдэнэ.

2019-01-16
Санхүүгийн шинжээч

Банкны төсөв, төлөвлөгөөг журам зааврын дагуу боловсруулаx, гүйцэтгэл тооцоx, зарцуулалтын xяналт тавиx. Мөн үйл ажиллагаанд санxүүгийн дэлгэрэнгүй дүн шинжилгээ xийx, тайлан, төлөвлөгөө боловсруулаx xолбогдоx нэгжийг мэдээллээр xангаx үндсэн чиг үүрэгтэй.  

© Тээвэр хөгжлийн банк . 1997-2019 он

Монголын ажлын байрны төв сүлжээ.

Biznetwork.mn

Copyright © 2008-2019.